Kiệu và táng xác Chúa

Kiệu và táng xác Chúa

Tin Giáo Hội Việt Nam - Apr 15/04/2017

Sau khi Cha sở và cộng đoàn kết hiệp lễ là tới nghi thức  phần Kiệu táng Xác Chúa Giêsu, đoàn kiệu gồm Các Tông đồ cùng đại diện hội đoàn, kế đến là phần Kiệu Xác Chúa.

Khi rước Kiệu táng Xác, con Cả sử dụng một đôi sênh cái bằng gỗ, để phổ biến cho đoàn Đô tùy theo hiệu lệnh. Trong lúc khởi hành thì cứ lùi 3 bước lại vung hai tay qua đầu, cúi khom người rồi gõ hai tiếng sênh. Đoàn Đô tùy đáp lại bằng 3 tiếng sênh. Sau 3 lần gõ thì hai tay vung qua đầu quỳ hai gối, phủ phục gõ 3 tiếng sênh. Đoàn đô tùy đáp lại bằng 3 hồi dài. Người Báo Đáp thường gọi theo lối dân dã là: 3 bái 1 phục.

Những việc đạo đức truyền thống này tạo nên cho ngày Đại Lễ nét riêng đặc biệt, góp phần giúp việc sinh hoạt đạo đức bình dân trở nên long trọng, sầm uất từ đó dẫn dắt cộng đoàn tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cách linh động và sốt sắng hơn, đặc biệt trong ngày thứ 6 Tuần Thánh.

   

===> Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link