KINH HÔM , KINH MAI

KINH HÔM , KINH MAI

Ban Lễ Sinh - Mar 24/03/2014

Kinh mai cũng gọi là kinh sáng còn kinh hôm cũng gọi là kinh tối. Sáng hay tối là vì những kinh đó được đọc váo buổi tối hay buổi sáng.

  1.Kinh hôm, có tên nào khác nữa không ?

    Kinh mai cũng gọi là kinh sáng còn kinh hôm cũng gọi là kinh tối. Sáng hay tối là vì những kinh đó được đọc váo buổi tối hay buổi sáng.

  2.Kinh sáng được cử hành với mục đích nào ?

    Kinh sáng được cử hành nhằm hai mục đích : Tạ ơn và cầu xin. Trong kinh sáng chúng ta tạ ơn Chúa .Đã ban cho chúng ta qua một đêm bình an trong tay Chúa và chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho ngày mới của chúng ta và nguyện xin những ơn cần thiết để chúng ta sống trong tình hiếu thảo với Chúa suốt cả ngày.

  3.Kinh tối với ý nghĩa làm sao ?

    Kinh tối cũng được cử hành với ý nghĩa tạ ơn và kiểm điểm. Chúng ta cám ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban trong suốt cả ngày và chúng ta kiểm tra lại về tư tưởng, tâm tình, ngôn ngữ và hành động của chúng ta trong ngày để xem chúng ta đã thi hành như thế nào : nên hoặc không nên, tốt hay là xấu. Nếu chúng ta đã thi hành tốt thì chúng ta lo cám ơn Chúa, trái lại nếu chúng ta đã thi hành một cách bừa bãi, một cách không nên thì chúng ta phải xin lỗi với Chúa và quyết tâm không tái phạm một cách cố tình nữa.

  4.Đọc kinh và cầu nguyện có khác nhau không ?

    Đọc kinh và cầu nguyện có thể khác nhau : Có người đọc kinh mà không có cầu nguyện là vì người đó chỉ đọc những công thức sẵn có một cách máy móc mà không để tâm trí vào lời mình đọc, trái lại người ta có thể cầu nguyện thật sự mà không phải nhờ tới đọc kinh là vì tâm trí của họ được nâng lên đề thờ phượng, cám ơn, tạ tội và xin ơn cùng Chúa.

  5.Đọc kinh chăm chỉ là làm sao ?

    Đọc kinh chăm chỉ có nghĩa là khi miệng đọc, nếu đọc kinh chung thì đọc rập ràng, tâm trí phải hướng về Chúa theo ý nghĩa lời kinh ta đọc. Vì thế người ta thường nói : miệng đọc, lòng suy.

  6.Kinh nguyện chuyên cần là gì ?

    Kinh nguyện chuyên cần có nghĩa là mỗi ngày ít là hai lần sáng và tối ta phải dành một thời gian khá dài để cầu nguyện cùng Thiên Chúa với ý nghĩa như đã trình bày ở câu số 2 và 3. Đây là bí quyết để ta khỏi quên giờ kinh sáng tối là ta phải qui định giờ đọc kinh và đến giờ là phải thu xếp tất cả mọi công việc để chuyên lo đọc kinh cầu nguyện, trừ trường hợp bất khả kháng.

   Ví dụ : có khách xa đến nhà, có thân nhân đau cần phải săn sóc, thì ta mới dời qua giờ khác.