Kinh Mân Côi mỗi ngày P I

Kinh Mân Côi mỗi ngày P I

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và thế giới

MẸ MARIA

TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG

LỜI NGỎ

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và thế giới; đồng thời cũng khẩn cầu Mẹ can thiệp cùng Thiên Chúa đoái thương nhìn đến tương lai của thế giới và Giáo Hội cũng như số phận của các linh hồn.

Hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Trong các hình thức đạo đức bình dân, Kinh Mân Côi là nữ hoàng. Dâng lên Mẹ Thiên Chúa nữ hoàng các loài hoa là Hoa Mân Côi, không chỉ làm vừa lòng Mẹ Thiên Chúa, nhưng còn làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi được vinh quang. Khi chúng ta dâng lên Mẹ những lời ca khen, thì Mẹ đều quy về Thiên Chúa hết: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Mẹ Maria là một loài hoa được Thiên Chúa ưa thích nhất, bởi vì Mẹ là hoa tuyền vẹn mọi đàng.

CỨ LÀM THEO cách của Mẹ Maria, chúng ta quy mọi sự về cho Thiên Chúa qua những lời trong Kinh Mân Côi để tạ ơn Ngài.

 

01/10/2013                                                     Thứ Ba

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu                        Mt 18,1-5

Thầy bảo thật anh em:

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ,

 thì sẽ chẳng được vào Nước Trời (Mt 18,3).

Như Mẹ: Sách Tin Mừng ghi lại cách sống của Chúa chứa đựng cả một kho tàng về gương khiêm nhường. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ mình phải biết sống khiêm hạ và trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cũng có những tư tưởng, lời nói, hành động kiêu căng. Xin cho chúng con ý thức được rằng tất cả những gì chúng con có được từ tinh thần đến vật chất đều là của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con đón nhận với thái độ khiêm tốn và đơn sơ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, sống khiêm nhường, một nhân đức nền tảng của đời sống tâm linh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

02/10/2013                                                     Thứ Tư

Các thiên thần hộ thủ                                 Mt 18,5-10

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy,

Đấng ngự trên Trời(Mt 18,10).

Như Mẹ: Ngoài việc luôn túc trực để thờ phượng Thiên Chúa, các Thiên thần hộ thủ còn có một sứ vụ lớn lao là luôn hiện diện bên cạnh con người để giữ gìn, an ủi và che chở con người. Thiên thần hộ thủ là thầy, là bạn mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thiên thần hộ thủ. Con quyết sống đẹp lòng Chúa để Thiên thần vui lòng với con và sẽ đón con về với Chúa khi con lìa cõi đời này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn cùng với “Thiên thần bản mệnh” của con chúc tụng Chúa bằng chính cuộc sống tin kính Chúa và yêu thương mọi người.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

03/10/2013                                                   Thứ Năm

                                                                          Lc 10,1-12

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói về sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu tuyển chọn bảy mươi hai môn đệ để dạy dỗ, huấn luyện và chuẩn bị cho các ngài hành trang  đi vào “cánh đồng” để “gặt lúa về” và đồng thời cũng là để gieo hạt giống Tin Mừng nữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhìn vào cánh đồng truyền giáo rộng bao la bát ngát nhưng lại thiếu thợ gặt. Chúng con xin Chúa sai chúng con đi gặt cánh đồng lúa của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn sàng thưa vâng và luôn trung thành trong ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa trong cánh đồng truyền giáo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết làm muối, làm men, làm ánh sáng cho đời. Ước gì Danh Chúa được rạng sáng và mọi người đều được nghe biết Tin Mừng Cứu Độ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

04/10/2013                                                    Thứ Sáu

Th. Phanxicô Assisi                                    Lc 10,13-16

Khốn cho các ngươi!”(Lc 10,13).

Như Mẹ: Vì thiếu khiêm tốn nên dân thành Kho-ra-din và Bét-sai-đa đã không nhận ra Chúa. Và vì kiêu căng nên dân thành Ca-phác-na-um luôn sống trong tình trạng mù tối và lầm đường lạc lối.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chúng con nhiều lúc cũng giống như dân “Kho-ra-din” hay “Bét-sai-đa”. Vì thiếu khiêm tốn nên nhiều lúc chúng con đã không nhận ra được dấu chỉ, những điều kỳ diệu Chúa làm chung quanh chúng con mỗi ngày. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con biết mở tâm hồn ra với Chúa, hầu nhận ra Chúa nơi cuộc đời và con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con có một thái độ sống tích cực hơn, biết khiêm tốn mở lòng mình để đón nhận Lời Chúa và ơn Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05/10/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                         Lc 10,17-24

Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20).

Như Mẹ: Ngày trở về của nhóm Bảy Mươi Hai tràn đầy niềm vui. Họ thi nhau khoe với Chúa về việc họ trừ được quỷ dữ nhờ vào danh của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở họ về một niềm vui lớn lao hơn, đó là vì tên họ đã được ghi trên trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được sai đi để mở rộng Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng, bác ái, yêu thương và tràn đầy tình huynh đệ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp chúng con luôn ý thức được rằng “được ghi tên trên trời” mới là hạnh phúc và niềm vui đích thực. Nhờ đó chúng con biết làm công việc vì Danh Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06/10/2013                                  Chúa Nhật XXVII TN Năm C

                                                                          Lc 17,5-10

Thưa Thầy xin thêm lòng tin cho chúng con(Lc 17,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy cho các Tông Đồ về sức mạnh của lòng tin. Niềm tin dù chỉ nhỏ như hạt cải cũng có sức mạnh thực hiện một điều hết sức lớn lao. Các Tông Đồ đã xin Chúa ban thêm niềm tin cho các ngài, đó cũng là mẫu gương để mỗi người Kitô hữu biết xin Chúa tăng thêm đức tin, đồng thời biết cộng tác với ơn Chúa để đức tin được lớn mạnh hơn mỗi ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết rằng niềm tin rất quan trọng trong đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin dạy chúng con biết gìn giữ ơn ban này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống niềm tin vào Thiên Chúa, và giới thiệu niềm tin cho tha nhân, nhất là trong Năm Đức Tin này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

07/10/2013                                                    Thứ Hai

ĐỨC MẸ MÂN CÔI                                         Lc 1,26-38

“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Như Mẹ: Mẹ Maria, một con người như mọi người chúng ta. Khi được sứ thần đến để truyền tin, Mẹ đã thưa lời “Xin Vâng”, đó là sự đáp trả lời mời gọi dự phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng được mời gọi để lắng nghe Lời Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và để giới thiệu Chúa cho mọi người chung quanh chúng con. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và nói được tiếng “Xin Vâng” trong ơn gọi riêng của mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết can đảm như Mẹ để thưa tiếng “Xin Vâng”, và mau mắn thực hiện cách trọn hảo điều Thiên Chúa truyền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

08/10/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Lc 10,38-42

“Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10,42).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến viếng thăm Mácta và Maria. Mácta tất bật lo cơm nước cho Chúa, trong khi đó thì Maria chỉ cung kính và say mê ngồi nghe những lời Ngài dạy. Chúa đã nhận định về cách sống của cô Maria: “Maria đã chọn phần tốt nhất”. Chúa muốn chúng ta lắng nghe Lời Chúa, đó là cách thế của người môn đệ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người trong thế giới thực dụng ngày nay coi trọng hiệu quả. Người ta cho rằng việc cầu nguyện hay lắng nghe Lời Chúa là một việc vô ích, mất thời gian. Lời Chúa dạy hôm nay là một lời giải thích đầy ý nghĩa.

Nhờ Mẹ: Xin giúp chúng con ý thức cầu nguyện là tâm sự với Chúa. Chúng con cần cầu nguyện để được Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng con đi, và vì đó là cách Chúa ưa thích.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

09/10/2013                                                     Thứ Tư

Th. Điônysio                                                   Lc 11,1-4

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”   (Lc 11,1).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng chứa đựng cả một kho tàng về gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Và hôm nay Chúa dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha.

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thường cầu nguyện để xin hết ơn này đến ơn khác cho chính bản thân mình mà chẳng mấy khi biết tạ ơn Cha. Trước khi chúng con cầu xin thì Cha đã biết mọi nhu cầu của chúng con. Vì thế việc cầu nguyện quan trọng đối với chúng con là để chúc tụng, ngợi khen, tạ ơn Cha. Xin Cha giúp chúng con biết sống tình con thảo đối với Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con cầu nguyện với tất cả tâm tình khi chúng con đọc Kinh Lạy Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

10/10/2013                                                   Thứ Năm

                                                                          Lc 11,5-13

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy kiên tâm trong cầu nguyện và tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa là Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cầu xin nhưng chúng con không nhận được điều chúng con xin. Rồi chúng con thất vọng. Chúng con xin điều không hợp lòng Chúa, nên Chúa không ban, vì Chúa biết điều gì tốt cho chúng con. Xin cho chúng con ý thức được Thiên Chúa là Cha, là Đấng khôn ngoan thấu suốt mọi nhu cầu của chúng con và sẽ ban những gì tốt nhất cho phần rỗi chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết xin điều Chúa muốn chứ không phải điều chúng con muốn. Đó là cách sống tình con thảo với Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 Phần II            Phần III

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.