Kinh Mân Côi mỗi ngày P III

Kinh Mân Côi mỗi ngày P III

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và thế giới

MẸ MARIA

TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG

LỜI NGỎ

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và thế giới; đồng thời cũng khẩn cầu Mẹ can thiệp cùng Thiên Chúa đoái thương nhìn đến tương lai của thế giới và Giáo Hội cũng như số phận của các linh hồn.

Hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Trong các hình thức đạo đức bình dân, Kinh Mân Côi là nữ hoàng. Dâng lên Mẹ Thiên Chúa nữ hoàng các loài hoa là Hoa Mân Côi, không chỉ làm vừa lòng Mẹ Thiên Chúa, nhưng còn làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi được vinh quang. Khi chúng ta dâng lên Mẹ những lời ca khen, thì Mẹ đều quy về Thiên Chúa hết: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Mẹ Maria là một loài hoa được Thiên Chúa ưa thích nhất, bởi vì Mẹ là hoa tuyền vẹn mọi đàng.

CỨ LÀM THEO cách của Mẹ Maria, chúng ta quy mọi sự về cho Thiên Chúa qua những lời trong Kinh Mân Côi để tạ ơn Ngài.

21/10/2013                                                    Thứ Hai

                                                                         Lc 12,13-21

“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu (Lc 12,15).

Như Mẹ: Lời Chúa dạy quả thực tuyệt vời! Không phải cứ chăm chút tích trữ cho mình thật nhiều của cải thì sẽ bảo đảm cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc đâu! Vậy mà hầu như mọi người cứ loay hoay vất vả ra sức làm việc, vét cạn sức mình để tích trữ cho được thật nhiều tiền của. Cuối cùng hạnh phúc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy tai ương hoạn nạn.

Với Mẹ: Chúa ơi! Con dường như quên rằng của cải mà con lo tích trữ chỉ là những của chóng qua đời này, những thứ mà con không mang theo được khi con vào cõi chết.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con biết khôn ngoan tích trữ của cải đích thực, đó là lo tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

22/10/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Lc 12,35-38

Phúc thay kẻ lắng nghe
và tuân giữ lời Thiên Chúa
(Lc 11,28).

Như Mẹ: Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng khao khát và tìm kiếm hạnh phúc, nhưng đâu là hạnh phúc thật? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm hạnh phúc thật bằng một cách thế, đó là lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đức Maria là một mẫu gương sống động trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mẹ Maria là mẫu gương sống động cho chúng con về lối sống này. Con quyết tâm theo lời giáo huấn của Chúa và nhìn ngắm gương Mẹ để thực hiện cho đời con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn dắt và dạy dỗ chúng con cũng biết chăm chỉ cầu nguyện bằng Lời Chúa, cố gắng uốn nắn đời con sống theo Lời Chúa và hăng hái loan báo Lời Chúa cho mọi người, cụ thể là những người thân cận bên con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

23/10/2013                                                     Thứ Tư

Th. Gioan Capestranô                                Lc 12,39-48

Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi
nhiều hơn và ai được giao phó nhiều
thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48).

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm của mỗi Kitô hữu chúng ta, càng nhận được nhiều càng phải trả nhiều. Chúng ta đã được làm con Chúa qua bí tích Rửa Tội. Chúng ta đã được thêm sức mạnh để sống đời chứng nhân qua bí tích Thêm Sức. Hằng ngày chúng ta có điều kiện để lãnh nhận bí tích Thánh Thể khi tham dự hành Thánh lễ… Chúng ta đã dùng những ân ban đó thế nào?

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng ơn Chúa cho xứng đáng, để ơn sủng của Chúa sinh hoa kết quả nơi tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết ý thức về ân ban của Thiên Chúa trong từng giây phút và làm phát sinh hiệu quả cho cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

24/10/2013                                                   Thứ Năm

Th. Antôn Maria Claret                              Lc 12,49-53

“Thầy đến để ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49).

Như Me: Qua cách Chúa Giêsu nói, chúng ta cần hiểu rằng Lửa mà Ngài ném vào mặt đất là Tình Yêu có tác dụng thanh luyện mọi sự. Vì Ngài muốn cho con người nên thánh thiện và hạnh phúc. Ngài đã thanh luyện chúng ta bằng cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài. Từ đó mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên của hạnh phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, qua cuộc đời, sứ vụ và cách Chúa đã dùng để thanh luyện thế gian cho con ý thức rằng: một khi đã bước theo Chúa con cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, gian truân thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng con luôn tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đợi con ở phía trước.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con dám sống hết mình cho niềm tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

25/10/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                         Lc 12,54-59

Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét” (Lc 12,56).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có ý trách người Do Thái giỏi tiên đoán, biết nhận ra cảnh sắc đất trời nhưng lại không nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa qua các sự vật và hiện tượng đó.

Với Mẹ: Thật vậy, lạy Chúa, mọi biến cố trong đời sống đều ẩn chứa Thánh Ý của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa trong những dấu chỉ của thời đại, biết cải thiện đời sống và sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con đã nhận được.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ dạy chúng con học theo gương Mẹ, luôn hướng đến và tìm ra Thánh Ý Chúa trong cuộc hành trình mà chúng con đang tiến bước.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

26/10/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                           Lc 13,1-9

Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy(Lc 13,5).

Nhờ Mẹ: Chúa Giêsu đã nói rằng những người bị sát hại kia không phải là do tội lỗi của họ. Nhưng qua đó, Người mời gọi và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về lối sống của mình. Hãy thực lòng sám hối, sống khiêm nhường, công bình…; nếu không chúng ta cũng sẽ chết hết y như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa dùng nhiều gương sáng để nhắc nhở chúng con phải canh tân đời sống hằng ngày. Thế nhưng, chúng con quá lo toan cho cuộc sống trần tục mà không chú tâm đến đời sống thiêng liêng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực tâm sám hối.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở chúng con biết sống tinh thần sám hối để được Chúa yêu thương, tha thứ và được cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

27/10/2013                                    Chúa Nhật XXX TN Năm C

                                                                          Lc 18,9-14

“Lạy chúa,
xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đề cao thái độ thành tâm của người thu thuế, vì ông sám hối thật lòng. Ông chỉ dám đứng cuối đền thờ, không dám ngước mắt nhìn lên, vì ông biết trước nhan thánh Chúa, ông chỉ là tội nhân cần được Chúa xót thương và tha thứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con có được lòng khiêm nhường và thái độ sám hối thật tâm. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống tâm tình tri ân cảm tạ Chúa luôn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương đời sống khiêm tốn. Mẹ rất được Chúa yêu thương nhưng Mẹ nhìn nhận Mẹ chỉ là Nữ Tỳ Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết theo gương Mẹ trong đời sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

28/10/2013                                                    Thứ Hai

Th. SIMON và GIUĐA tông đồ                   Lc 6,12-19

“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại chọn lấy 12 ông và gọi là các Tông Đồ ” (Lc 6,13).

Như Mẹ: Mỗi môn đệ có một hoàn cảnh riêng: tính tình đến hoàn cảnh sống… Chúa Giêsu đã chọn gọi các ông và huấn luyện từng người một theo ý của Người. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bất xứng nhưng Chúa cũng đã chọn chúng ta làm môn đệ cho Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng đã yêu thương chọn gọi chúng con, nhưng nhiều khi chúng con đã quên đi mối thân tình này để chạy theo trần thế, chạy theo hư ảo. Xin Chúa cuốn hút chúng con để chúng con không lầm đường lạc lối, nhưng khao khát tìm kiếm Chúa không ngừng trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ dạy chúng con luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

29/10/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Lc 13,18-21

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Lc 13,19).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa Giêsu đã dùng hạt cải nhỏ bé này để nói về Nước Trời. Qua đó, Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng không phải những việc lớn lao, vĩ đại mới làm nên Nước Trời nhưng Nước Trời ở trong những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé, chân thành và khiêm hạ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi việc, dù nhỏ bé tầm thường đến đâu, nhưng nếu chúng con làm vì tình yêu Chúa và vì tha nhân, thì đều trở thành có giá trị cứu độ. Chúng con quyết tâm sống vì Chúa bằng những công việc nhỏ bé.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên trì và hy vọng vào những điều nhỏ bé nhưng sẽ đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

30/10/2013                                                     Thứ Tư

                                                                         Lc 13,22-30

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc 13,24).

Như Mẹ: Chúng ta đều mong ước được vào Nước Trời, nhưng lại không muốn chiến đấu để qua cửa hẹp. Chúng ta muốn sống hưởng thụ, chúng ta muốn đạt được bất cứ điều gì chúng ta thích, dù biết là không hợp ý Chúa. “Phải chiến đấu” có nghĩa là phải tập luyện để làm chủ, để vượt thắng được những đòi hỏi ngông cuồng của tính xác thịt.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, xin cho con biết kiên trì cầu nguyện, cậy dựa vào Lòng Thương Xót Chúa để tìm được nguồn sức mạnh chiến đấu chống lại mưu chước ma quỷ. Lạy Chúa, con khao khát chiến đấu vì Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con trong cuộc chiến đấu cam go này. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con trong mọi thử thách.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

31/10/2013                                                   Thứ Năm

                                                                         Lc 13,31-35

“Xin ông đi khỏi đây
vì Hêrôđê đang muốn giết ông”( Lc 13,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu ra tay xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật cho mọi người. Ngày xưa, Chúa Giêsu tỏ lòng yêu thương con cái thành Giêrusalem, ngày nay Người vẫn luôn yêu thương tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có đón nhận hay khước từ Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trước những sự việc, những biến cố đau thương xảy đến trong cuộc sống, con không đủ kiên nhẫn để nhận ra tình yêu của Chúa. Con thường buồn rầu than trách. Thế nhưng lạy Chúa, Chúa chỉ làm những điều tốt nhất cho con. Xin cho con luôn biết tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương sống đời tín thác và cậy trông. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

TRANG HỌC TẬP

                                                                                   

VIỆC TÔN KÍNH ĐỨC NỮ TRINH
TRONG GIÁO HỘI

 “Việc tôn kính Ðức Maria khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi.” BBT đăng các số 66-67 được trích nguyên văn từ Chương VIII trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) của Công đồng Vatican II.

Bản tính và nền tảng của việc tôn kính Ðức Mẹ

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Ðức Maria được tôn vinh, sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô; do đó Ngài đáng được Giáo Hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thực vậy, từ những thời rất xa xưa, Ðức Nữ Trinh đã được tôn kính dưới tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa", và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Ngài trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ công đồng Ephêsô, Dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Ðức Maria cách lạ lùng: họ sùng kính mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo: "Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại" (Lc 1,48-49). Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Giáo Hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời nhập thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính Ðức Maria khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo Hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí cùng tinh thần của tín hữu; những hình thức ấy, qua việc tôn vinh Mẹ, cũng làm cho tín hữu nhận biết đúng đắn, yêu mến, làm vinh danh, và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì Người mà muôn vật được tạo thành (x. Cl 1,15-16) và nơi Người, Chúa Cha hằng hữu "muốn có đầy đủ mọi sự" (Cl 1,19).

Chiều hướng mục vụ

Thánh Công Ðồng cố ý dạy giáo lý công giáo ấy, đồng thời Giáo Hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Ðức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Ngài và đã được quyền Giáo Huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Ðức Nữ Trinh và các Thánh. Công Ðồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học và những người rao giảng lời Chúa, khi xét đến phẩm chức phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Nhờ học hỏi Thánh Kinh, các Thánh Giáo Phụ, các tiến sĩ và học hỏi các phụng vụ trong Giáo Hội, dưới sự hướng dẫn của quyền Giáo Huấn, họ hãy làm sáng tỏ đúng mức những chức vụ và đặc ân của Ðức Trinh Nữ; những chức vụ và đặc ân này luôn qui hướng về Chúa Kitô, nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức. Họ phải cẩn thận tránh xa mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly khai hay bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của Giáo Hội. Phần các tín hữu, hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Ðức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. 

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 66-67).

 

 

PHẢI SUY GẪM CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

Thánh Bênađô

Vì Đấng Thánh từ lòng Bà sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ôi nguồn mạch của sự khôn ngoan! Ôi Ngôi Lời của Chúa Cha trên chốn cửu trùng! Lạy Đức Trinh Nữ thánh thiện, nhờ Mẹ làm trung gian, Ngôi Lời nay sẽ thành xác phàm, để Đấng nói: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy, cũng nói: Thầy bởi Thiên Chúa mà ra và Thầy đã đến. Kinh Thánh viết: Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Suối đã vọt ra rồi nhưng chỉ nơi ở mình thôi. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm.

Từ đầu, Chúa đã nói: Ta chỉ nghĩ đến chuyện mang lại bình an, chứ không nghĩ đến chuyện gây phiền muộn. Nhưng tư tưởng của Chúa thì ở trong Chúa, và Chúa nghĩ gì, chúng ta đâu có biết. Quả thật, nào có ai biết được tâm tư của Chúa hay ai làm cố vấn cho Người?

Vì thế, Đấng nghĩ đến bình an đã xuống thế để thực hiện bình an. Ngôi Lời đã thành xác phàm và ở giữa chúng ta rồi. Nhờ đức tin, Người hoàn toàn ở trong tâm hồn chúng ta, Người ở trong trí nhớ của chúng ta, Người ở trong tư tưởng và thậm chí Người còn đi vào tận trí tưởng tượng của chúng ta nữa. Trước kia, con người có thể nghĩ gì về Thiên Chúa, có chăng là một hình ảnh do lòng con người tạo ra? Khi đó, Thiên Chúa là Đấng không thể hiểu được, không thể tới gần được, không thể nhìn thấy hay suy tưởng được; nhưng bây giờ, Người đã muốn cho người ta hiểu, muốn cho người ta thấy, muốn cho người ta suy tưởng.

Bạn hỏi: bằng cách nào vậy? Thưa qua việc Người nằm trong máng cỏ, ngủ yên trong lòng Đức Trinh Nữ, rao giảng trên núi, thức thâu đêm cầu nguyện; qua việc Người bị treo và chết rũ trên thập giá, thoát khỏi tử thần, sống lại, tỏ cho các Tông Đồ thấy các dấu đinh là biểu hiệu chiến thắng, và cuối cùng lên trời cao thẳm trước mắt các ông.

Trong các mầu nhiệm nói trên, có mầu nhiệm nào lại không gợi cho chúng ta những ý tưởng chân thật, đạo đức và thánh thiện chăng? Khi tôi suy tưởng bất cứ mầu nhiệm nào trên đây là tôi suy tưởng về Thiên Chúa và qua tất cả những mầu nhiệm đó, chính Người là Thiên Chúa của tôi. Suy gẫm những mầu nhiệm ấy, tôi cho là khôn ngoan. Nhớ lại những mầu nhiệm ấy, tôi cho là sáng suốt. Những mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta.

(Trích bài giảng của thánh Bênađô, Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7/10).


LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Ngày 7 tháng 10, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. ĐGH Piô V thiết lập lễ này để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ chiến thắng của Hải quân Kitô giáo với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7.10.1571. Chiến thắng là nhờ các tín hữu lần Chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ ở Rôma vào ngày giao chiến. Một phép lạ của Đức Mẹ trong Tháng Mân Côi. ĐGH Leo XIII đã thiết lập Tháng Mười là Tháng Mân Côi vào ngày 1.9.1883 và đã công bố 11 Tông thư về Chuỗi Mân Côi trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Suốt tháng Mân Côi, Hội Thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

Mân Côi chính là hoa hồng. Mân Côi là bông hồng đẹp, viên ngọc quí. Như thể, bằng chuỗi Mân Côi, Hội Thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp, dâng lên Mẹ hiền.

Nói đến Mân Côi là nói đến hoa. Những bông hoa muôn màu muôn sắc dâng trước toà Mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt sắng kết dệt nên những lời ca tụng Mẹ. Những bông hoa hi sinh, bác ái muốn toả hương dưới chân Mẹ.

Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố gắng diễn tả phần nào nét đẹp của Mẹ.

Thật vậy, giữa ngàn hoa, Đức Maria nổi bật như bông hoa cao quí xinh đẹp nhất. Đẹp đến độ "đẹp lòng Thiên Chúa". Trình thuật Truyền tin gợi lên vài nét đẹp của Người.

Đức Maria là bông hoa thanh khiết diễn tả được nét đẹp của Thiên Chúa vì Mẹ là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần "rợp bóng trên Mẹ" nên Mẹ sống dưới sự che chở của Thánh Thần, theo ơn hướng dẫn của Thánh Thần và sống trong tình yêu của Thánh Thần.

Thiên Chúa muốn Con của Ngài vào đời làm người, nên đã chuẩn bị cho Con một người mẹ tuyệt hảo. Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt mến thương. Thiên Thần gọi Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, là người được “Đức Chúa ở cùng”, là người “đẹp lòng Thiên Chúa”.

Maria đã là một thụ tạo tuyệt vời ngay từ trước khi làm Mẹ Đức Giêsu. Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của Mẹ. Ngài cần sự ưng thuận của một thụ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria chức vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tiếng “xin vâng” khởi đầu cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa.

Kinh Mân Côi là một chuỗi “xin vâng” của người tín hữu dâng Thiên Chúa, theo mẫu gương đáp trả của Mẹ Maria.

Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế giúp chúng ta gần gũi thiết thân với Mẹ Maria.

Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công giáo: “Khi gia đình được an vui hoà thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui hoà thuận yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với Mẹ nhờ tràng chỗi Mân Côi, để xin Mẹ cảm hoá mình. Khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ tạo sự cảm thông “.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ngay trong tuần lễ sau khi đắc cử Giáo Hoàng, đã nói với tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh Truyền Tin: “Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này chúng ta lập lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Êlisabeth nói với Mẹ. Toàn thể Giáo Hội cùng liên kết với những lời kinh ấy”.

150 Thánh vịnh đã được thay thế bằng 150 Kinh Kính Mừng. Miệng đọc lòng suy ngắm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Đó chính là bản tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và cũng là của Đức Maria. Vì hơn ai hết, Đức Mẹ đã cùng với Con bước các chặng đường Vui-Thương-Mừng ấy với tinh thần của lời “xin vâng” mà Mẹ đã tuyên xưng trước khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ.

          Khi đọc sự tích về các cuộc Đức Mẹ hiện ra, dù ở Lộ Đức hay ở Fatima, dù ở Guadalupe hay ở Mễ Du, hay ở La Vang… chúng ta đều thấy Đức Mẹ nhắn nhủ người tín hữu hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để làm đẹp lòng Thiên Chúa: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta đã đến để cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi Mân Côi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày.” (Thông điệp Đức Mẹ gởi cho chị Lucia 13/10/1917).

Thánh Đa Minh là người có công rất lớn trong việc quảng bá việc đọc Kinh Mân Côi trong Giáo Hội, để cầu xin Chúa bảo vệ Giáo Hội trước sự tấn công của kẻ thù.

Thánh Piô Năm Dấu Thánh chia sẻ: “Vũ khí của tôi là tràng hạt Mân Côi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu hãy lần chuỗi Mân Côi”.

Còn cha Stefano Gobbi viết: “Chuỗi Mân Côi mang lại hòa bình cho bạn. Với lời Kinh Mân Côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân”. Và “Chuỗi Mân Côi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh cũng sẽ nên như xích sắt để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu”.

Trong tông huấn “Marialis Cultus” Đức Phaolô VI đã chỉ ra những giá trị của Kinh Mân Côi như sau: đó là một kinh nguyện dựa trên Phúc âm; giúp cho việc chiêm niệm; sát với kinh nguyện phụng vụ.

Những điểm chính của kinh Mân Côi:

1)    Kinh nguyện đơn giản. Kết cấu của nó là những kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng. Kinh Mân Côi thích hợp cho những người đơn sơ bình dân, và dành cho những tâm hồn mang tinh thần khó nghèo của Phúc âm. 

2)    Kinh nguyện chiêm niệm. Tuy đơn giản, nhưng Kinh Mân Côi mang một nội dung phong phú, bởi vì đi đôi với việc đọc kinh, người tín hữu được mời chiêm ngắm những mầu nhiệm căn bản của Đức tin Kitô giáo: Mầu nhiệm Nhập thể và Mầu nhiệm Vượt qua. Việc lập đi lặp lại những câu kinh tạo ra sự thanh thản nội tâm để có thể nhìn ngắm những cảnh tượng của cuộc đời Chúa Cứu Thế. 

3)    Kinh nguyện huấn giáo. Chính vì chú trọng vào những mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, nên việc xướng lên các mầu nhiệm hoặc giải thích chúng là cơ hội để học hỏi và đào sâu thêm những chân lý căn bản của Đức tin, và đáp lại cũng với tâm tình thuận nhận tin yêu. 

4)    Kinh nguyện đi sát với cuộc đời. Khi cùng với Đức Maria rảo qua cuộc sống của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ qua những chặng đường từ Nazareth, Bêlem, Giêrusalem, qua biến cố vui thương buồn, người tín hữu gặp thấy những bài học cho cuộc sống thường nhật của mình, trộn lẫn vui buồn âu lo hy vọng. 

5)    Kinh nguyện thanh luyện tu đức. Nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Kitô và Đức Maria, người tín hữu học đòi những nhân đức của các vị, cố gắng hoạ cuộc đời của mình theo gương các vị. 

6)    Kinh nguyện dẫn vào phụng vụ. Những mầu nhiệm Mân Côi, dựa vào Phúc âm, đặc biệt là về mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua, chuẩn bị tâm hồn tín hữu cử hành sốt sắng các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể, tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Đức Kitô.

Như thế, Chuỗi Mân Côi mang hai đặc điểm nổi bật là chất Tin Mừng và tính Hội Thánh.

Chuỗi Mân Côi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mân Côi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh Kính Mừng để tôn vinh Người. Đức Mẹ đã có mặt trong cuộc đời Chúa Cứu Thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối.

Kinh Mân Côi là lời kinh phổ cập, đó là kinh của mọi tín hữu. Ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh Mân Côi có thể đọc được ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, ở nhà thờ, ở nhà mình, ở ngoài đường, trong nơi yên lặng hay giữa chốn ồn ào ná