Kính Thánh Martinô

Kính Thánh Martinô

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014

Kính Thánh Martinô

Mừng 50 năm Thánh MARTINÔ được phong Hiển Thánh ( 1962 – 2012)

Giống dòng nô lệ tầm thường
Nhưng Ngài nổi bật trên đường nết na
Người đời khinh miệt xấu xa
Chúa thời thấu suốt coi là con cưng

Hai mươi tuổi hiến dâng luôn
Xin làm giúp việc cho dòng Đa-minh
Bề trên thấy rõ tâm tình
Nâng làm trợ sĩ dòng mình quí thay
 

Từ đây tiến tới mỗi ngày
Lòng đầy mến Chúa thương hoài tha nhân
Luật dòng trọn vẹn chu toàn
Mọi công việc phó trao hoàn thành luôn

Tới ngày Chúa gọi Thiên đường
Thưởng ban công nghiệp ngày trường trần gian
Hoàn thành thánh ý Chúa ban
Đem lên đài thánh thế nhân tôn sùng.