Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Bổn mạng Gíao khu IV

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Bổn mạng Gíao khu IV

Tin Giáo Xứ - Dec 12/12/2018

 “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Khi được Sứ thần truyền tin mình sẽ sinh con dù “không biết đến người nam,” Mẹ không hoài nghi mà chỉ hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” Câu trả lời của Sứ thần lại đưa Mẹ đi sâu hơn vào cõi mầu nhiệm: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Quả thật, Chúa đã làm và vẫn làm nơi Mẹ những điều không thể làm được. Để chuẩn bị cho Mẹ đảm nhận thiên chức Mẹ Thiên Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ điều mà không ai trong con cái loài người có được: ơn không mắc tội tổ tông truyền ngay từ lúc đầu thai. Mẹ đã đón nhận những ơn trọng đại ấy bằng lời “thưa vâng” và đã làm cho những ơn ấy sinh hoa trái trong việc cộng tác vào công trình cứu độ.

Cha Antôn đã chia sẻ đến cộng đoàn giáo xứ  về đặc ân Thiên Chúa đã dành cho Mẹ trong Thánh lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội chiều ngày 8.12.2018 tại nhà thờ Phú Hòa, đồng thời hôm nay cũng là dịp cộng đoàn giáo xứ  hiệp thông chúc mừng giáo khu IV hân hoan tổ chức mừng lễ Bổn mạng.

Quý vị xem thêm Album  hình xin nhấn vào link đây

Văn Chung