Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô: Giáo Khu Phêrô mừng bổn mạng

Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô: Giáo Khu Phêrô mừng bổn mạng

Khu Giáo I Thánh Phêrô - Jun 30/06/2017

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.” (Mt 16,19)

Chiều thứ Năm ngày 29.06.2017, cha sở Antôn cùng cộng đoàn giáo xứ đã hòa chung niềm vui cùng với toàn thể Giáo hội trong ngày lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai trụ cột của Hội Thánh, đồng thời chúc mừng cộng đoàn giáo khu Phêrô hôm nay mừng lễ bổn mạng.

Phêrô là một con người đầy nhiệt huyết, nhưng cũng lắm lỗi lầm. Vừa mới thay mặt anh em tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, nhưng lại ngăn cản Ngài chọn con đường thập giá. Vừa mới thề thốt trung thành với Thầy trong bữa Tiệc Ly, ông lại hèn nhát chối Thầy ba lần. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục chọn ông làm người đứng đầu các tông đồ, Chúa nhân từ muốn trao cho Phê-rô cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Ngài chọn Phê-rô không phải vì tài năng đức độ của ông, nhưng vì lòng yêu mến ông dành cho Ngài: – “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết rõ con yên mến Thầy.” – “Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy” (Ga 21,15-17).

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào link

Phêrô Văn Chung