Lễ Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Chúng ta cố gắng phấn đấu để sống xứng đáng là con Mẹ Maria. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho những người xung quanh và toàn thể thế giới.

Vào lúc 17:30 thứ ba ngày 1-1-2013, giáo xứ Phú Hòa tổ chức thánh lễ mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Theo nghi thức phụng vụ cũ thì ngày lễ hôm nay là ngày lễ cắt bì cho con trẻ theo luật Mosen, và nói về Hài Nhi. Còn ngày nay  theo lịch phụng vụ mới thì  người ta nói về Đức Mẹ nhiều hơn. Giữa hai nền phụng vụ cũ và mới có thay đổi hơn và có trọng tâm hơn, ngày lễ hôm nay cũng là ngày lễ qua bài tin mừng, đó là lễ  cắt bì cho con trẻ đó là Chúa Giêsu hài nhi, và ngày lễ hôm nay cũng là ngày lễ cầu cho hòa bình thế giới. Đó là ba ý nghĩa mà hôm nay Giáo Hội muốn gợi lên nhân dịp mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Cha Antôn đã giới thiệu về tấm gương mẫu mực của Mẹ Maria qua các vai trò: làm vơ, làm mẹ… và Cha Antôn đã nêu ba gợi ý để chúng ta học hỏi.

Chúng ta cố gắng phấn đấu để sống xứng đáng là con Mẹ Maria.

Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho những người xung quanh và toàn thể thế giới.

Nhân dịp đầu năm mới, chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta qua một năm qua được bằng an. Tiếp tục trong năm mới chúng ta phấn đấu sống cho tốt, nhất là tốt với Thiên Chúa và tốt với nhau.

Cộng đoàn chăm chú lắng nghe giảng lễ

Công đoàn tham dự thánh lễ rất sốt sẳng

Cha Antôn dâng Mình Và Máu Chúa

Công đoàn lãnh nhận Mình Thánh Chúa

Cuối thánh lễ là nghi thức ban phép lành trong năm Đức Tin, và Cha Antôn chúc mừng năm mới đến cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Quý vị xem thêm hình ảnh: xin nhấm vào đây

MVTTGX