Lễ Thánh Gia: Kỷ niệm các đôi hôn phối năm 2017

Lễ Thánh Gia: Kỷ niệm các đôi hôn phối năm 2017

Tin Giáo Xứ - Jan 02/01/2018

Gia đình hạnh phúc, ấm êm đó là mơ ước của nhiều người. Cũng vậy, gia đình Công Giáo mong muốn hạnh phúc và người ta thật sự hạnh phúc khi có Chúa hiện diện trong gia đình mình, khi gia đình mình sống theo gương gia đình Thánh Gia.

Vào lúc 17g00 ngày 31-12-2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Hòa, cha sở Antôn và cộng đoàn dân Chúa hân hoan mừng lễ Thánh Gia, hôm nay các đôi có kỷ niệm 10-20-30-40 năm hôn phối được cộng đoàn cầu nguyện và chúc mừng cách đặc biệt trong dịp mừng lễ hôm nay.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

BBT đang tiếp tục cập nhật