Lễ Thánh Gioakim và Anna: Bổn mạng Ban hát Các Bà Mẹ Công Giáo

Lễ Thánh Gioakim và Anna: Bổn mạng Ban hát Các Bà Mẹ Công Giáo

Ban Hát Các Bà Mẹ - Jul 27/07/2018

Chiều Thứ Năm 26.7.2018, Cha sở Antôn đã cử hành lễ nhớ hai Thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria.

Hôm nay cũng là lễ mừng Bổn mạng của ban hát Các Bà Mẹ Công giáo, cộng đoàn giáo xứ cùng Cha Antôn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện xin Ngài ban cho toàn thể thành viên ban hát cùng gia đình được ơn lành bình an. Đồng thời Cha Antôn cũng ghi nhận sự tích cực của ban hát mà trong đó có nhiều bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng đi hát lễ vào chiều Thứ Ba & Thứ Bảy hàng tuần.

Trong tình hiệp thông, Cha Antôn cũng chúc mừng những quý vị trong Hội đồng mục vụ giáo xứ nhân dịp mừng Bổn mạng là thánh Gioakim.

Thánh Gioakim và Anna đã đại diện cho một chuỗi thế hệ của những người biết trung tín thi hành bổn phận, kiên trì sống đức tin để tạo nên một bầu khí thuận tiện cho sự giáng trần của Ðấng Thiên Sai, nhưng họ vẫn sống âm thầm không ai biết đến.

Mừng lễ thánh Gioakim và Anna, Cha Antôn nhắc nhở cho các bậc ông bà cha mẹ về trách nhiệm của mình trong việc thiết lập gia phong cho các thế hệ tương lai: Phải biết sống gương mẫu, vâng phục Thiên Chúa để  làm truyền thống và truyền cho con cháu.

Người Việt Nam coi trọng truyền thống  gia phong. Trong từng gia đình người Công giáo rất cần thiết duy trì nề nếp đời sống đạo đức và động viên nhau dấn thân phục vụ Thiên Chúa để được Chúa thương chúc phúc cho cả gia đình cùng dòng tộc như gia đình Thánh Gioakim và Anna hôm nay.

Lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, chúng ta mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Thiên Chúa một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

 

Văn Chung