Legio Mariae mừng bổn mạng

Legio Mariae mừng bổn mạng

Legio Mariae - Oct 14/10/2015

“Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.”

Lời bài hát của linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp ca khen Mẹ Maria và cũng là để diễn tả khung cảnh cộng đoàn hiệp ý cùng đạo binh Legiô Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) Phú Hòa trong ngày kỷ niệm  Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima  đồng thời cũng là lễ mừng bổn mạng.

Vào lúc 17h30 ngày 13/10/2015 tại nhà thờ Phú Hoà, cha sở Antôn đã dâng thánh lễ hiệp ý cùng cộng đoàn, nhất là các hội viên Legiô Mariae dâng lên Chúa lời tạ ơn. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa luôn ban ơn lành bình an xuống cho giáo xứ cùng toàn thể gia đình các hội viên và quý vị ân nhân.

Trong thánh lễ hôm nay, cha Antôn đã chúc mừng và cũng xin cộng đoàn luôn hiệp thông cầu nguyện cho những nhiệm vụ và sự dấn thân hy sinh của các hội viên. Mong muốn cho hội Legiô Mariae ngày càng phát triển thêm về nhân sự. Ngài nhắc nhở anh chị em hội Legiô mừng bổn mạng cũng là dịp, để nhìn lại những hoạt động của mình và làm sao để hội có sinh hoạt ngày càng tốt hơn. Thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện với tinh thần và nhân đức của Mẹ Maria, các chiến sĩ Legiô Mariae phải luôn thi hành công tác Tông đồ như: Thăm viếng người đau yếu bệnh tật, an ủi người gặp khó khăn. Làm việc bác ái với lòng can đảm và trung thành tuyệt đối, hết sức nhẫn nại dù gặp khó khăn thử thách. Tham dự hội họp hằng tuần thật đều đặn, đúng giờ và hoàn thành công tác.
 
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị hội Trưởng thay mặt anh chị em Legiô Mariae, cảm ơn cha sở Antôn đồng thời cũng là cha linh giám đã quan tâm cầu nguyện và chỉ đạo cho các hoạt động của hội ngày càng tốt hơn.

Quý vị xem thêm album hình xin click vào đây

 

Văn Chung