Lịch Mục Vụ Tháng 6 ( Đức Hồng Y và Cha Phụ Tá)

Lịch Mục Vụ Tháng 6 ( Đức Hồng Y và Cha Phụ Tá)

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Lịch mục vụ tháng 6-2013 của Đức Hồng Y và Cha Phụ Tá

THÁNG 6.2012            ĐỨC HỒNG Y

NG

THỨ

SÁNG

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

CHIỀU

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

 1.  

Thứ Bảy

8:30

Lễ phong chức LM

NT Chánh Tòa

 

 

 

 1.  

Chủ Nhật

8:30

TS+RL+BĐ

NT Regina Mundi

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Ba

9:30

TL GĐ PTTT/GP

TTMV

 

 

 

 1.  

Thứ Tư

10:00

SH

MTG Tân Lập

 

 

 

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

18:00

Thêm sức

NT An Nhơn

 1.  

Thứ Sáu

 

10:00

 

SH HĐTV

 

TTGM

 

 

 

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Chánh Tòa

 1.  

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Ba

9:30

TS + KT nhà giáo lý

NT Nam Hưng (HM)

 

 

 

 1.  

Thứ Tư

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Phú Hòa

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

17:30

Thêm sức

NT Chí Hòa

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

 

 

 

 1.  

Thứ Bảy

10:00

Lễ khấn

Nữ Biển Đức

 

 

 

 1.  

Chủ Nhật

 

 

 

15:30

TS+RL+BĐ

NT Phú Nhuận

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Ba

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Tư

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

 

 

 

 1.  

Thứ Bảy

9:00

TS+RL+BĐ

NT Phanxicô Đakao

 

 

 

 1.  

Chủ Nhật

 

 

 

18:00

SH+ TL Ban MVGĐ

TTMV

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Ba

8:30

SH HĐMV

TTGM

 

 

 

 1.  

Thứ Tư

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

 

 

 

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

 1.  

Chủ Nhật

 

 

 

16:00

Thêm sức

NT Khiết Tâm (TĐ)

 

THÁNG 6.2012      ĐỨC CHA PHỤ TÁ PHÊRÔ

NG

THỨ

SÁNG

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

CHIỀU

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

17:30

Thêm sức

NT Gia Định

 1.  

Chủ Nhật

8:30

TS + RL + BĐ

NT Cao Thái (TT)

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Bình Lợi

 1.  

Thứ Ba

 

 

 

17:30

Thêm sức

NT Vườn Xoài

 1.  

Thứ Tư

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Nghĩa Hòa

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

17:00

Thêm sức

NT Tân Việt

 1.  

Thứ Bảy

8:30

TS+Bế mạc NT

NT Mẫu Tâm (XC)

 

 

 

 1.  

Chủ Nhật

9:00

Thêm sức

NT Lạc Quang

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Chợ Cầu

 1.  

Thứ Ba

9:30

Thêm sức

NT Nam Hòa

 

 

 

 1.  

Thứ Tư

9:00

TS + RL

NT Bến Cát

 

 

 

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

17:00

Thêm sức

NT Ba Thôn

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Nhân Hòa

 1.  

Chủ Nhật

8:00

TS + RL

NT Vinh Sơn 6

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

9:00

TS + RL

NT Bình An Thượng

 

 

 

 1.  

Thứ Ba

 

 

 

18:00

Thêm sức

NT Bình Thái

 1.  

Thứ Tư

6:30

Lễ khấn

MTG Thủ Đức

 

 

 

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

17:00

Thêm sức

NT Nữ Vương Hòa Bình

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

17:00

TS + RL

NT Tân Chí Linh

 1.  

Chủ Nhật

8:00

TS + RL

NT Bình Xuyên

 

 

 

 1.  

Thứ Hai

 

 

 

17:00

TS + RL + BĐ

NT Thánh Khang (GĐ)

 1.  

Thứ Ba

08:30

SH HĐMV

TTGM

17:30

Thêm sức

NT Mai Khôi (TĐ)

 1.  

Thứ Tư

 

 

 

17:00

Thêm sức

NT Hà Đông

 1.  

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thứ Sáu

10:00

SH HĐTV

TTGM

17:30

Thêm sức

NT Tân Định

 1.  

Thứ Bảy

 

 

 

17:00

TS + RL

NT Trung Bắc

 1.  

Chủ Nhật

9:30

Thêm sức

NT Xóm Chiếu