Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Xin Đức Maria, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các phương tiện truyền thông. Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ chân lý và hoà bình.

Ý truyền giáo: Cầu xin Đức Maria, Đấng hướng dẫn sứ vụ rao giảng: Xin Đức Maria, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ" (GH 67).

 

1/5

03/04

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

(hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

Mừng Kính Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Giáo Xứ

2

04

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

3

05

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

06

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III.

Cv 2,14.22-23 ; 1Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35.

5

07

Tr

Thứ Hai.

Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

 

6

08

Tr

Thứ Ba.

Cv  7,51-8,1a ; Ga 6,30-35.

7

09

Tr

Thứ Tư.

Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

8

10

Tr

Thứ Năm.

Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

 

9

11

Tr

Thứ Sáu.

Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

10

12

Tr

Thứ Bảy.

Cv 9,31-42 ; Ga 6,60-69.

11

13

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Cv 2,14a.36-41 ; 1Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10.

12

14

Tr

Thứ Hai. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo

(Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18.

13

15

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28.

Hành hương Trung Tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long.
Ngày giáp 2 năm Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện qua đời.

14

16

Tr

Thứ Tư. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

17

Đ

Thứ Năm.

Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.

16

18

Tr

Thứ Sáu.

Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.

17

19

Tr

Thứ Bảy.

Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14.

18

20

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I.

Cv 6,1-7 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.

(Không cử hành lễ Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo).

19

21

Tr

Thứ Hai.

Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26.

 

20

22

Tr

Thứ Ba. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).

Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

21

23

Tr

Thứ Tư. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

22

24

Tr

Thứ Năm. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

23

25

Tr

Thứ Sáu.

Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

 

24

26

Tr

Thứ Bảy.

Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

25

27

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.

Cv 8,5-8.14-17 ; 1Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21.

(Không cử hành lễ Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ).

26

28

Tr

Thứ Hai. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.

27

29

Tr

Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr).

Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

28

30

Tr

Thứ Tư.

Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16,12-15.

 

29

01/05

Tr

Thứ Năm.

Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.

30

02

Tr

Thứ Sáu.

Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

31

03

Tr

Thứ Bảy. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.

Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.