Lịch Phụng Vụ Tháng 10. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 10. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho hoà bình: Xin Chúa ban hoà bình cho những miền trên thế giới bị chiến tranh và bạo lực tàn phá nặng nề nhất.

Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Xin cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo khơi dậy nơi mỗi Kitô-hữu niềm hăng say và lòng nhiệt thành cần thiết để mang Tin Mừng cho toàn thế giới.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

 

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

1/10

08/09

Tr

Thứ Tư. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.

Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.

 

2

09

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.  

Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.

 

3

10

X

Thứ Sáu đầu tháng.

G 38,1.12-21;40,3-5 ; Lc 10,13-16.

 

4

11

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

G 42,1-3.5-6.12-16 (Hr 42,1-3.5-6.12-17) ; Lc 10,17-24.

 

5

12

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Is 5,1-7 ; Pl 4,6-9 ; Mt 21,33-43.

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991]:

Cv 1,12-14 ; Gl 4,4-7 ; Lc 1,26-38.

6

13

X

Thứ Hai. Thánh Brunô, linh mục (Tr).

Gl 1,6-12 ; Lc 10,25-37.

7

14

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.

Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38.

8

15

X

Thứ Tư.

Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4.

 

9

16

X

Thứ Năm. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).

Gl 3,1-5 ; Lc 11,5-13.

10

17

X

Thứ Sáu.

Gl 3,7-14 ; Lc 11,15-26.

11

18

X

Thứ Bảy.

Gl 3,22-29 ; Lc 11,27-28.

12

19

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14

(hay Mt 22,1-10).

13

20

X

Thứ Hai.

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 ; Lc 11,29-32.

14

21

X

Thứ Ba. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41.

15

22

Tr

Thứ Tư. Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Gl 5,18-25 ;  Lc 11,42-46.

16

23

X

Thứ Năm. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).

Ep 1,1-10 ; Lc 11,47-54.

17

24

Đ

Thứ Sáu. Thánh Inhatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Ep 1,11-14 ;  Lc 12,1-7.

18

25

Đ

Thứ Bảy. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9.

19

26

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 45,1.4-6 ; 1Tx 1,1-5b ; Mt 22,15-21.

Chúa nhật Truyền Giáo.

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr). (Không cử hành lễ Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo và Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục).

20

27

X

Thứ Hai.

Ep 2,1-10 ; Lc 12,13-21.

21

28

X

Thứ Ba.

Ep 2,12-22 ; Lc 12,35-38.

22

29

X

Thứ Tư.

Ep 3,2-12 ; Lc 12,39-48.

23

30

X

Thứ Năm. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).

Ep 3,14-21 ;  Lc 12,49-53.

24

01/9n

X

Thứ Sáu. Thánh Antôn Maria Clarét, giám mục (Tr).

Ep 4,1-6 ; Lc 12,54-59.

25

02

X

Thứ Bảy.

Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9.

26

03

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Xh 22,20-26 ; 1Tx 1,5c-10 ; Mt 22,34-40.

27

04

X

Thứ Hai.

Ep 4,32-5,8 ; Lc 13,10-17.

28

05

Đ

Thứ Ba. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19.

29

06

X

Thứ Tư.

Ep 6,1-9 ; Lc 13,22-30.

30

07

X

Thứ Năm.

Ep 6,10-20 ; Lc 13,31-35.

31

08

X

Thứ Sáu.

Pl 1,1-11 ; Lc 14,1-6.