Lịch Phụng Vụ Tháng 11. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 11. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các linh mục đang gặp khó khăn: Xin cho các linh mục đang gặp khó khăn được khích lệ trong đau khổ, được nâng đỡ trong lúc nghi nan và luôn trung thành với nhiệm vụ của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội tại Nam Mỹ: Xin cho các Giáo Hội tại Nam Mỹ gởi các nhà truyền giáo đến các Giáo Hội khác, như là hoa trái của sứ vụ rao giảng trong lục địa.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

1/11

28/9

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.
 

2

29

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv… hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn).

3

01/10

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22—12,2 ; 2Tx 1,11—2,2 ; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Martinô Porres, tu sĩ).

4

02

Tr

Thứ Hai. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,29-36 ; Lc 14,12-14.

5

03

X

Thứ Ba. Rm 12,5-16a ; Lc 14,15-24.

6

04

X

Thứ Tư. Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33.

7

05

X

Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12 ; Lc 15,1-10.

8

06

X

Thứ Sáu. Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8.

9

07

Tr

Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 ; (hay 1Cr 3,9b-11.16-17) ; Ga 2,13-22.

10

08

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16—3,5 ; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38). (Không cử hành lễ Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

11

09

Tr

Thứ Hai. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 1,1-7 ;  Lc 17,1-6.

12

10

Đ

Thứ Ba. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 2,23—3,9 ; Lc 17,7-10.

13

11

X

Thứ Tư. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19.

14

12

X

Thứ Năm. Kn 7,22—8,1 ; Lc 17,20-25.

15

13

X

Thứ Sáu. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37.

16

14

X

Thứ Bảy. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 18,14-16;19,6-9 ; Lc 18,1-8.

17

15

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19.

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh nữ Êlisabéth Hungari).

18

16

X

Thứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 ; Lc 18,35-43. (hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

19

17

X

Thứ Ba. 2Mcb 6,18-31 ; Lc 19,1-10.

20

18

X

Thứ Tư. 2Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28.

21

19

Tr

Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Thánh vịnh tuần II. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

20

Đ

Thứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Mcb 4,36-37.52-59 ; Lc 19,45-48.

Bổn Mạng Ca Đoàn Cêcilia

23

21

X

Thứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Côlumban, viện phụ (Tr). 1Mcb 6,1-13 ; Lc 20,27-40.

24

22

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43.

25

23

Đ

Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).

*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
(Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo).

26

24

X

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Đn 2,31-45 ; Lc 21,5-11.

27

25

X

Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ; Lc 21,12-19.

 

28

26

X

Thứ Năm. Đn 6,12-28 ; Lc 21,20-28.

 

29

27

X

Thứ Sáu. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33

 

30

28

Đ

Thứ Bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.