Lịch Phụng Vụ Tháng 11 Năm 2012

Lịch Phụng Vụ Tháng 11 Năm 2012

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các giám mục, linh mục và các thừa tác viên: Xin cho các giám mục, linh mục và tất cả các thừa tác viên Tin Mừng can đảm làm chứng về lòng trung tín với Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội: Xin cho Giáo Hội, đang lữ hành trên trái đất, chói lọi như ánh sáng muôn dân.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầunguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

 

1/11

18/09

Tr

Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

2

19

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv… hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn).

3

20

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 1,18b-26 ; Lc 14,1.7-11.

4

21

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục).

 

22

X

Thứ Hai. Pl 2,1-4 ; Lc 14,12-14.

6

23

X

Thứ Ba. Pl 2,5-11 ; Lc 14,15-24.

7

24

X

Thứ Tư. Pl 2,12-18 ; Lc 14,25-33.

8

25

X

Thứ Năm. Pl 3,3-8a ; Lc 15,1-10.

9

26

Tr

Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 ; (hay 1Cr 3,9b-11.16-17) ; Ga 2,13-22.

10

27

Tr

Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19 ; Lc 16,9-15.

11

28

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 1V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ Thánh Martinô, giám mục).

12

29

Đ

Thứ Hai. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9 ;  Lc 17,1-6.

13

30

X

Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14 ; Lc 17,7-10.

14

01/10

X

Thứ Tư. Tt 3,1-7 ;  Lc 17,11-19.

15

02

X

Thứ Năm. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Plm 7-20 ; Lc 17,20-25.

16

03

X

Thứ Sáu. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2Ga 4-9 ; Lc 17,26-37.

17

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ. 3Ga 5-8 ;  Lc 18,1-8.

18

05

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3 ; Dt 11,14-18 ; Mc 13,24-32. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô).

19

06

X

Thứ Hai. Kh 1,1-4;2,1-5a ;  Lc 18,35-43.

20

07

X

Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10

21

08

Tr

Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Thánh vịnh tuần II. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

09

Đ

Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44.

23

10

X

Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48.

24

11

Đ

Thứ Bảy. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

25

12

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo).

26

13

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5 ; Lc 21,1-4.

27

14

X

Thứ Ba. Kh 14,14-19 ; Lc 21,5-11.

28

15

X

Thứ Tư. Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19.

29

16

X

Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a ; Lc 21,20-28.

30

17

Đ

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.