LỊCH SINH HOẠT CỦA HẠT PHÚ THỌ THÁNG 11 NĂM 2013

LỊCH SINH HOẠT CỦA HẠT PHÚ THỌ THÁNG 11 NĂM 2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Thứ sáu 1/11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng Thứ bảy 2/11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn

-Thứ sáu 1/11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng

-Thứ bảy 2/11:  Lễ Các Đẳng Linh Hồn

-Thứ ba 5/11 : Mừng SN thứ 76 của cha Giuse Nguyễn Văn Niệm (SN 1937)

-Thứ hai 11/11 : Sinh nhật thứ 69 của Đức TGM Phó Phaolô Bùi Văn Đọc (SN 1944)

-Thứ năm 14/11, 8g30 tại Nt. Chí Hoà : Lễ đồng tế cầu cho các Giám mục – Linh mục đã qua đời

-Thứ sáu 15/11 : Mừng kỷ niệm 5 năm Giám Mục của ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Khảm (2008)

-Thứ bảy 16/11 : Mừng SN thứ 53 của cha Giuse Tạ Huy Hoàng (SN 1960)

-Chúa nhật 17/11 : Kính trọng thể Các Thánh Tử Đại tại Việt Nam

-Thứ ba 19/11 : Mừng 6 năm cung hiến Nt. Tân Phú Hoà (2007)

-Thứ tư 20/11, 5g30 chiều tại Nt. Hoà Hưng: lễ Đức Mẹ dâng mình,Bổn Mạng của Hội Các Bà Mẹ hạt Phú Thọ              

-Thứ bảy 23/11, 8g30 tại Nt. Chính Toà : Phong chức cho 6 Tân Linh Mục

-Chúa nhật 24/11 : Lễ Chúa Kitô-Vua, Bổn Mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể và Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm – Bế mạc Năm Đức Tin

-Thứ hai 25/11, lễ trọng Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

-Thứ năm 28/11 : Mừng 43 năm LM của cha G.B.Trần Thanh Cao và cha Vinh Sơn Trần Văn Hoà (1970).