LỊCH SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 10/2013

LỊCH SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 10/2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Lịch sinh hoạt mục vụ hạt Phú Thọ 10-2013

SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 10/2013

 • Thứ ba 1/10:  lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, BM của các xứ truyền giáo.

                                Các cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tại Nhà thờ Phú Hoà.

 • Thứ tư 2/10 :  Mừng SN thứ 61 của ĐC Nguyễn Văn Khảm (1952).
 • Thứ sáu 4/10: lễ thánh Phanxicô Assisi, Mừng BM của cha Lê Hoàng Lâm, Tân Phước.
 • Chúa nhật 6/10 : được kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.
 • Thứ hai 7/10: lễ chính ngày mừng Đức Mẹ Mân Côi :

                          – Mừng BM của Gx. Bình Thới.

                          – Khai mạc Hội Nghị Giám Mục VN tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn (tối).

 • Thứ sáu 11/10    : Mừng SN thứ 68 của cha Mai Đức Huy (1945).
 • Chúa nhật 13/10 : Kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ Fatima.
 • Chúa nhật Truyền giáo 20/10 : đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo của HĐGM/VN
 • Thứ hai 21/10 : Mừng 10 năm thụ tước Hồng Y của ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn (2003).
 •  Giỗ 15 năm của cha G.B. Trần Văn Kim, cựu chính xứ Thánh Phaolô (+ 1998).
 • Thứ tư 23/10, lễ thánh Phaolô Tống Viết Bường : Mừng BM của Gx. Tống Viết Bường.