LỊCH SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 12/2013

LỊCH SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 12/2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Chúa Nhật 1/12 là Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A : phân phối Phong thư “Xin giúp hoàn thành xây dựng ĐCV Thánh Giuse”

 • Chúa Nhật 1/12 là Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A : phân phối Phong thư “Xin giúp hoàn thành xây dựng ĐCV Thánh Giuse”
 • Thứ năm 5/12, 9g00 tại Đền thánh Vincentê của Gx. Thăng Long : Lễ Tạ Ơn và Cung Hiến do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cử hành
 • Thứ bảy 7/12 : – 5g00 chiều tại Nt. Bắc Hà mừng BM Đức Mẹ Vô Nhiễm của Gx. (năm nay 9/12) và kỷ niệm 3 năm Cung hiến Nt. Bắc Hà (ngày 11.12.2010)

                                 – 5g00 chiều tại Nt. Đồng Tiến : Tổng hội thường niên của Curia Phú Thọ 2

 • Thứ hai 9/12 : lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm

   – 5g00 chiều tại Nt. Phú Bình : Tổng hội thường niên của Curia Phú Thọ 1

   – 5g30 chiều tại Nt. Vĩnh Hoà : Tổng hội thường niên của Curia Phú Thọ 3

   – Lễ giỗ 21 năm cha Giuse Trần Văn Thi, cựu Chính Xứ Bắc Hà (+ 1992)

 • Thứ tư 11/12     : Các cha đến giải tội tại Nt. Thăng Long
 • Thứ năm 12/12 : Các cha đến giải tội tại Nt. Thánh Phaolô Q.10
 • Thứ hai 16/12   : Các cha đến giải tội tại Nt. Tân Phước
 • Thứ ba  17/12 : – Mừng 43 năm LM của Đức TGM Phó Phaolô Bùi Văn Đọc (1970)

                          – Các cha đến giải tội tại Nt. Bắc Hà

 • Thứ tư 18/12  : – Mừng 42 năm LM của Cha Hạt Trưởng Phú Thọ (1971)

                                  – Các cha đến giải tội tại Nt. Hoà Hưng

 • Thứ năm 19/12: Các cha đến giải tội tại Nt. Phú Bình
 • Thứ sáu 20/12  : Các cha đến giải tội tại Nt. Tân Trang
 • Thứ bảy 21/12 : Mừng 22 năm LM của Cha Sở Vĩnh Hoà (1991)
 • Thứ tư 25/12   : Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh
 • Chúa Nhật 29/12 lễ Thánh Gia : Mừng Bổn Mạng của Gx. Phú Bình và Gx.Thăng Long.