Ban truyền thông giáo xứ Phú Hòa
19/2 Hoàng Xuân Nhị, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Quý vị đóng góp ý kiến, hoặc cần giải đáp về giáo lý.

Xin vui lòng hoàn tắt biểu mẫu dưới đây để chúng tôi có thể trả lời thư của quý vị.

Xin cảm ơn !