LIÊN HỌ LA – CHÂU – TRÔM – QUÝT HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ

LIÊN HỌ LA – CHÂU – TRÔM – QUÝT HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jul 06/07/2016

          Hướng lòng lên Mẹ cũng như bày tỏ lòng kính mến Mẹ cách đặc biệt, Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm họ La Mã và Giồng Trôm đã tổ chức cho bà con giáo dân 2 họ đạo nhỏ bé hành hương kính Mẹ Tàpao. Được tin tốt lành này,một số giáo dân 2 họ gần đó là Ba Châu và Giồng Quýt cũng lên đường thăm Mẹ.

          Niềm vui cũng như chờ đợi bao ngày đã đến, bà con 4 họ đạo dắt díu nhau lên đường hành hương viếng Đức Mẹ Tàpao.

          Vượt chặng đường dài khá gian nan vất vả cộng với sự quy tụ của 4 họ đạo lại cũng là điều khó nhưng tất cả đều vượt qua để đến với Mẹ.

          Trong tâm tình tôn kính, con cái của Mẹ đã quây quần bên Mẹ để ngỏ cho Mẹ nghe những lời con cái Mẹ nài xin.

          Trong bài chia sẻ Thánh Lễ hành hương, Cha quản nhiệm Trung Tâm hành hương Tàpao đã gửi đến cộng đoàn dân Chúa niềm tin tưởng, niềm tín thác vào Chúa. Cách đặc biệt, Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên gương của Mẹ Maria. Cha mời mọi người cùng bắt chước như Mẹ, cùng tin tưởng như Mẹ và cùng phó thác cuộc đời vào tay Chúa với ẹ.

          Lễ xong, những tấm hình lưu niệm được ghi lại trong chuyến đi. Những tâm tình của con cái Mẹ cũng gửi đến Mẹ trong khoảnh khắc linh thiêng và đáng nhớ này.

          Nguyện xin Mẹ Tàpao chuyển cầu những ơn lành cần thiết và nhất là ơn đức tin trên 4 họ đạo nhỏ bé cũng như quý cha quản 4 họ đạo thân thương của giáo phận Vĩnh Long này.

          Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn Mẹ vì những ơn lành Mẹ đã ban cho đoàn suốt chuyến đi. Lại xin tiếp tục phó thác cuộc đời chúng con trong tay Mẹ.

Theo: Người con La Mã