Linh Mục chủ tế có được phép đọc Lời Nguyện Nhập Lễ hay giảng ngay tại bàn thờ không?

Linh Mục chủ tế có được phép đọc Lời Nguyện Nhập Lễ hay giảng ngay tại bàn thờ không?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Sách Lễ qui định rõ ràng linh mục phải đứng tại ghế chủ toa để dẫn nhập thánh lễ và đọc lời nguyện nhập lễ. Sách Lễ qui định chỗ của linh mục để giảng là tại ghế chủ tọa hay tại giảng đài

Câu hỏi: Kính thưa cha, con thưòng đi dự Thánh Lễ tại nhiều nhà thờ khác nhau nhưng con thấy các cha cử hành Thánh Lễ khác nhau: có cha đứng tại ghế chủ tọa đọc Lời Nguyện Nhập Lễ và giảng tại giảng đài, còn có cha đứng ngay tại giữa bàn thờ làm Dấu Thánh Giá cho đến hết Lời Nguyện Nhập Lễ. Có cha đứng ngay tại giữa bàn thờ để giảng. Xin cha cho biết theo luật phụng vụ cha nào đúng cha nào sai (Một Giáo Dân).

Trả lời: Bất cứ ai cũng đều có thể trả lời câu hỏi của bạn nếu như đọc cẩn thận Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rô-Ma (trong Sách Lễ Rô-Ma của Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN, 1992). Xin được phép trưng dẫn các số liên quan sau đây:

# 86: “Sau đó, linh mục tới ghế, khi hát xong ca nhập lễ, mọi người vẫn đứng, linh mục và giáo dân làm dấu thánh giá….”

# 88: “Tiếp đó, linh mục mời giáo dân cầu nguyện. Ngài chắp tay đọc ‘Chúng ta hãy cầu nguyện’….”

# 97: “Linh mục giảng tại ghế hay tại giảng đài.”

Như vậy, Sách Lễ qui định rõ ràng linh mục phải đứng tại ghế chủ toa để dẫn nhập thánh lễ và đọc lời nguyện nhập lễ. Sách Lễ qui định chỗ của linh mục để giảng là tại ghế chủ tọa hay tại giảng đài (mà chúng ta hay gọi tòa giảng) còn không qui định linh mục giảng tại bàn thờ. Chúng ta biết phần thuyết giảng thuộc Phụng Vụ Lời Chúa. Phụng Vụ Thánh Thể chỉ bắt đầu sau phần cầu nguyện giáo dân, khi thày giúp lễ, hoặc phó tế, hoặc linh mục trải khăn thánh trên bàn thờ và mang chén thánh đặt trên đó. Do đó, thật dễ hiểu tại sao Sách Lễ không qui định linh mục đứng ngay tại bàn thờ để giảng cho tiện. Chúng ta cũng nên nhớ bàn thờ là Bàn Thánh (nhiều bàn thờ đã được thánh hiến), không phải chỉ là một đồ vật (furniture) để linh mục có thể để bất cứ cái gì lên đó hay đứng đó để làm bất cứ điều gì trong Thánh Lễ.

Thánh lễ là món quà và tài sản chung của cả Hội Thánh. Linh mục không dâng lễ một mình hay chỉ với cộng đoàn đang cử hành mà linh mục đang làm hành động của cả Hội Thánh, đang dâng lễ với cả Hội Thánh. Trong thư gửi các linh mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh 1980 (Dominicae cenae) Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhắc nhở rằng: Linh mục phải tránh khuynh hưóng cá nhân hay cục bộ, làm theo kiểu của mình mà coi thưòng luật phụng vụ của Hội Thánh. Một cách khách quan làm như vậy linh mục này làm suy giảm sự hợp nhất của Hội Thánh được diễn tả đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể (DC 12). Trong thông điệp Thánh Thể của Giáo Hội (Ecclesia de Eucharistia) Ngài nhấn mạnh, “Thánh Lễ không bao giờ thuộc sở hữu riêng tư của một ai dù là linh mục hay cộng đoàn mà mầu nhiệm thánh đang đuợc cử hành” (EE 52) Linh mục chỉ là ngưòi tôi tớ của các mầu nhiệm thánh của Hội Thánh. “Linh mục nào trung thành cử hành Thánh Lễ theo đúng luật phụng vụ và cộng đoàn nào tuân theo đúng luật đang âm thầm nhưng diễn tả một cách rõ ràng tình yêu của họ đối với Hội Thánh” (EE 52).

Cám ơn bạn đã hỏi câu hỏi này vì đã giúp tôi xem lại những văn kiện của Hội Thánh dạy linh mục chúng tôi cử hành Thánh lễ làm sao cho xứng đáng, vì nhiều khi quá bận rộn chúng tôi hay coi thường luật phụng vụ mà chỉ bằng lòng và ngụy biện rằng: Dâng lễ thành sự là được rồi!

LM Alphonso Phạm