LOGO NĂM PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

LOGO NĂM PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình - Mar 24/03/2014

Phúc-âm-hoá đời sống sẽ thánh hoá gia đình, biến đổi tất cả theo mẫu gương Thánh Gia thất ngày xưa, trao cho mỗi người triều thiên vĩnh phúc của ân sủng và Tình yêu Thiên Chúa.

Ý NGHĨA LOGO:

  • Hình ảnh gia đình Kitô hữu được minh họa bằng chính mẫu hình của Thánh Gia Nazareth với điểm sáng trung tâm là Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Tình yêu Thiên Chúa, chính là Tin mừng cho gia đình.
  • Hình ảnh người con và bà mẹ kết thành đường nét của một trái tim, được trao cho vòng tay đón nhận, chăm sóc và bảo vệ của người cha.
  • Ánh sáng của Tin Mừng vừa soi rõ ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân, vừa toả rạng những nét đẹp của đời sống gia đình được Phúc-âm-hoá.
  • Phúc-âm-hoá đời sống sẽ thánh hoá gia đình, biến đổi tất cả theo mẫu gương Thánh Gia thất ngày xưa, trao cho mỗi người triều thiên vĩnh phúc của ân sủng và Tình yêu Thiên Chúa.