Mẫu Tự Q

Mẫu Tự Q

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Q

Q: Tài liệu Q (Quelle) Thuyết của Adolph Marnack (Xem Tin lành đồng quan).
Qadesh, Qedeshet: Nữ thần Si-ri.
Quadragesima Sunday: Chúa nhựt thứ nhứt của Mùa lễ Lent.
Quaker: Một nhóm của Giáo phái Anh em.
Quality: Phẩm chất, phẩm tính.
Quantitative theory of the Atonement: Phân lượng thuyết của sự chuộc tội thuyết.
Quartodecimanism: Nhóm tín hữu giữ lễ Phục sanh cùng ngày Vượt qua của Do thái (Thế kỷ II).
Qumran: Côm-ranh (Một làng gần Biển chết).