Mô hình phương án trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Mô hình phương án trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jul 04/07/2017

"Anh chị em hãy cầu nguyện cho việc khởi công được tốt đẹp và được đưa tới sự hoàn thành hết sức tốt đẹp" (Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc)