Mời tham dự Đại lễ kỉ niệm ngày tìm được Linh Ảnh Mẹ La Mã – Bến Tre

Mời tham dự Đại lễ kỉ niệm ngày tìm được Linh Ảnh Mẹ La Mã – Bến Tre

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre mừng đại lễ kỷ niệm 63 năm tìm lại được Linh Ảnh của Mẹ (05/05/1950)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre mừng đại lễ kỷ niệm 63 năm tìm lại được Linh Ảnh của Mẹ (05/05/1950). Thứ Bảy ngày 04 tháng 05 năm 2013, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long sẽ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre chủ tế Thánh Lễ khai mạc trong dịp trọng đại này.

Chương trình mừng lễ kỷ niệm 63 năm tìm được Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp:
 

I. Thứ Bảy, 04.05, Thánh Lễ Khai Mạc

8g30: Diễn nguyện

9g00: Tập hát và Giờ Hành Hương kính ĐM HCG.

10g00: Chuẩn bị Thánh Lễ đồng tế do ĐGM Giáo phận chủ tế

10g30: Thánh Lễ Đồng tế trọng thể tại lễ đài.

Sau Thánh Lễ có Làm phép Ảnh và Chuỗi Mân Côi.

II. Chúa Nhật, 05.05, Lễ Kỷ Niệm Ngày Tìm Được Ảnh Mẹ

9g30: Tập hát và Giờ Hành Hương kính ĐM HCG.

10g00: Chuẩn bị Thánh Lễ đồng tế

10g30: Thánh Lễ Đồng tế trọng thể

Sau Thánh Lễ có Làm phép Ảnh và Chuỗi Mân Côi.

Khi đến trung tâm hành hương trong những ngày này:

– Xe từ 25 chỗ trở xuống, xin chạy thẳng vào trung tâm hành hương

– Xe trên 25 chỗ, xin dừng tại ngã ba Sơn Đốc và đi xe ôm vào.

– Xin quý Cha mang lễ phục trắng

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ngày lễ được mọi sự tốt đẹp theo ý Chúa.

Trung Tâm Hành Hương