MỖI TUẦN 1 GIỜ VỚI CHÚA VÀ CHO CHÍNH MÌNH

MỖI TUẦN 1 GIỜ VỚI CHÚA VÀ CHO CHÍNH MÌNH

Suy Tư - Mar 14/03/2018

“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy”
 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Lời nói này của Đức Giê-su thật đơn sơ và thật nhân tính; thật nhân tính, là bởi vì ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này: yêu nhau thì giữ lời nhau; giữ lời nhau thì là yêu nhau!

Mỗi tuần lễ phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật một lần: như luật Chúa dạy là Thứ Ba giữ ngày Chúa Nhật.

Mỗi ngày có 24 giờ và mỗi tuần có 168 giờ, dành cho Chúa 1 giờ thì thấm vào đâu so với thời gian Chúa ban. Một giờ cho Chúa vào Chúa Nhật chính là một thời khắc tuyệt vời, trong đó chúng ta có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa là Cha, gặp gỡ anh chị em trong cùng một gia đình giáo xứ, và nhất là cùng nhau “ăn một bữa cơm gia đình” tức là tham dự một Thánh Lễ.

LỜI CHÚA: Chúa Giêsu thì quả quyết sự sống con người không hoàn toàn lệ thuộc vào cơm bánh, “nhưng còn do mọi Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.” Thật vậy, lời Chúa không chỉ là lời ban sự sống đời đời theo ý nghĩa siêu nhiên, mà còn là lời chữa lành theo ý nghĩa tự nhiên nữa. Theo đó, những ai có niềm tin và có lòng thành tín phó thác nơi Thượng Ðế thì ít bệnh tật hơn, và nếu có bệnh, họ cũng dễ dàng chấp nhận hơn. “Ðức tin con chữa con khỏi”.

 THÁNH THỂ: Thánh Thể là món ăn của những người con cái Chúa, là bánh từ Trời ban xuống. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG”. Bánh này có sức ban sự sống và vực lại sự sống đã mất: “Ta là bánh từ trời xuống: Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Hành trình đức tin, hành trình cuộc sống mỗi người dài hay ngắn là thuộc về Thiên Chúa. Nhưng việc ăn uống để có sức mà đi là phần của con người. Ðiều may mắn ở đây là con người được nuôi dưỡng và tăng cường sức lực ấy bằng THÁNH THỂ.