MỪNG DANH THÁNH MẸ

MỪNG DANH THÁNH MẸ

SUY NIỆM - Sep 12/09/2019

Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên

(Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a

MỪNG DANH THÁNH MẸ

 "Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,

 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em".
(Lc 6,27-28)

          Giáo hội Tây Ban Nha đi tiên phong trong việc mừng lễ Thánh Danh Maria, và được Toà thánh phê chuẩn năm 1513. Đức Innocentê XI truyền dạy mừng lễ này khắp Giáo hội năm 1683 để cảm tạ Mẹ trợ phù Gioan Sobieski, vua Balan, chiến thắng quân Hồi Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna, và được mừng ngày 12 tháng 9, sau lễ Sinh nhật Đức Mẹ bốn ngày, cũng là ngày chiến thắng Vienna.

          Lễ Thánh Danh Mẹ chỉ là lễ thường, nên đã bị bãi bỏ năm 1970, nhưng năm 1975 được hồi phục là một lễ Votiva (ngoại lịch).

          Thánh Danh Maria theo tiếng Do Thái trong Cựu ước là Myriam, tiếng Aram là Maryam, tiếng Hy Lạp dịch Cựu ước là Mariam, tiếng Hy Lạp dịch Tân ước là Maria, tiếng Anh là Mary, tiếng Pháp là Marie, tiếng Latinh là Maria.

Trong Thánh kinh có tám người mang tên như Thánh Danh Đức Mẹ: 
          1. Chị ông Maisen thường gọi là Miriam (Xh 15:20-21; Ds 12, 1-10);
          2. Một phụ nữ con gái của Ezra (1 Sb 4, 17);
          3. Maria Mađalêna, người phụ nữ được trừ khỏi bảy quỉ (Lc 8, 2);
          4. Maria chị Lagiarô và em của Martha (Lc 10, 38-42);
          5. Maria mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan (Mc 15, 40-47);
          6. Maria vợ ông Clopas (Ga 19, 25) có lẽ là mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan;
          7. Maria mẹ của Thánh Marcô tác giả Phúc âm II (Cv 12, 12);
          8. Maria là một Kitô hữu ở Rôma mà Thánh Phaolô gửi lời chào (Rm 16, 6).

          Thánh Danh Maria có những ý nghĩa:

          1. Theo Thánh Giêrônimô, Maria tiếng Do Thái có nghĩa là "biển". Do đó, Thánh Bênađô gọi Đức Mẹ là "Sao biển". Giáo hội có Thánh thi "Ave Maris Stella".

          2. Cũng theo Thánh Giêrônimô, Maria tiếng Aram là "Marta = Bà Chúa". Tiếng Latinh là Domina, tiếng Ý là Madona, tiếng Pháp là Notre Dame, tiếng Anh là Our Lady.

          3. Maria tiếng Ai Cập là "mari" nghĩa là được yêu, là "mara" nghĩa là phương phi, hợp với vẻ thẩm mỹ của Á Đông là "lộng lẫy diễm lệ".

          4. Maria tiếng Ugarit là "mrym" nghĩa là cao sang, uy nghi, tuyệt vời.

          5. Theo nhà Thánh Mẫu học Scheeben, Maria tiếng Do Thái là Miryam biến thành myrrha maris, stilla maris, stella maris.

          6. Maria nghĩa hay nhất là "làm sáng tỏ" vì Mẹ là bức gương trong, phản chiếu ánh sáng hằng hữu, là trung gian ánh sáng ơn thánh, là rạng đông và là mỹ nữ lồng bóng mặt trời.

          7. Maria có nghĩa Tân Evà đem lại ơn Cứu rỗi, tương phản với Evà đem lại ác hoạ.

          "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3, 16) … Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19, 10). Cho nên Đức Thánh Trinh Nữ là một tặng phẩm Thần Linh, một món quà mà Đấng Cứu Chuộc của Bà trong lúc lâm chung đã truyền lại cho Giáo Hội. Và tên Bà là gì? Tên Bà sẽ trở nên một danh xưng vượt trổi hơn một danh xưng. Đó sẽ là dấu chỉ của sự quan tâm của Đức Chúa (Giêsu),  một bằng chứng về Tình Yêu của Ngài… tự nó (danh xưng) cũng là một lời cầu nguyện rồi.

          Ngày nay ít khi chúng ta nhớ rằng danh xưng này đã một thời được dịu dàng nói lên trước khi có những tiếng hô vang kính chào (Bà). Có lẽ qua một ngưỡng cửa nào đó một người đã gọi tên Nàng một cách rất tự nhiên, “Maria”. Rồi có lẽ Bà đã quay lại vâng lời, và đã từ chỗ các trẻ em đang vui đùa lúc chiều tà  mà đi đến: và không ai biết rằng đã có những lời nào khác đã được nói với Nàng ngoài danh xưng của một thiếu nữ.

          Chuyện kể rằng ở nước Italia có một thiếu nữ đang đi đường giữa một nơi xa vắng, tình cờ gặp một tên cướp. Tên cướp ấy có tiếng là hung hãn, đã cướp của cùng giết nhiều người. 

          Giữa lúc bơ vơ không ai cứu chữa, cô sợ hãi khiếp kinh. Giáp mặt cô, tên cướp bảo rằng: "Cô hãy nghe ta, bằng không ta sẽ giết". 

          Trong cơn nguy khốn, cô chợt nhớ đến Ðức Me, liền kêu tên cực trọng Maria, cô lạy tên cướp và xin vì Ðức Mẹ mà tha cho mình. 

          Tên cướp nghe nói đến Maria thì dừng lại, nghĩ một lúc rồi bảo cô ta: 
          "Ðược, vì Ðức Mẹ mà ta tha chết cho cô, nhưng xin cô nhớ cầu cùng Ðức Mẹ cho ta với". 

          Ta xem tên cực trọng Ðức Mẹ linh ứng dường nào, tên cướp định hãm hại cô gái, nhưng vừa nghe tên cực thánh Ðức Mẹ liền đổi lòng, chẳng những tha cho cô ta, mà lại đưa cô ta qua quãng đường cheo leo ấy nữa.

          Mẹ Maria trình diện chúng ta cho Chúa Kitô. Mẹ dâng những nhu cầu và lời van nài của chúng ta lên Chúa. Mẹ là khí cụ của lòng thương xót Chúa và là người quản lý “kho tàng ân sủng” mà Chúa đã dành được cho chúng ta trên đồi Canvariô; Mẹ an ủi tâm hồn chúng ta và qua sự chăm sóc từ mẫu, Mẹ ban cho con cái của Mẹ bất cứ sự bình an và hạnh phúc nào mà chúng ta biết được trong thung lũng đầy nước mắt này – đó là bình an của Chúa Kitô, không gì có thể hơn được.

          “Ôi danh thánh Đức Maria! Lòng trí vui mừng ngây ngất, miệng lưỡi được hưởng vị ngọt như mật ong, tai nghe như nhạc điệu êm đềm đối với người có lòng sùng kính Mẹ!  

Bài: Tuệ Mẫn & Video: TGPSaigon.net