Mừng Kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời: chúc mừng ban thiếu nhi

Mừng Kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời: chúc mừng ban thiếu nhi

Uncategorized - Aug 14/08/2020

Mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác lên trời, chúc mừng bổn mạng ban hát thiếu nhi Thánh Thẻ. nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên các ca viên, để qua lời ca tiếng hát giúp cộng đoàn nâng tâm hồn trong thánh lê.