Mừng Kính Thánh Phanxicô Xavie bổn mạng khu giáo VI

Mừng Kính Thánh Phanxicô Xavie bổn mạng khu giáo VI

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17g30 thứ ba, ngày 03/12/2013, hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Phú Hòa đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Hôm nay cũng là dịp giáo khu VI mừng bổn mạng

Vào lúc 17g30 thứ ba, ngày 03/12/2013, hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Phú Hòa đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Hôm nay cũng là dịp giáo khu VI mừng bổn mạng.

Xin click vào đây nghe bài giảng

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Ảnh : Martin Đức