Mười Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang (3/5)

Mười Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang (3/5)

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Đức Mẹ nhắn nhủ ông bà chúng ta tại La Vang “Hãy xây dựng một Thánh Đường”. Thánh đường ở đây có nghĩa là Giáo Hội. Chúa Giê-su cũng bảo Thánh Phan-xi-cô Assisi: “Hãy đi xây dựng Thánh Đường”.

5. PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

Chúa Giê-su đã nói: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ". Đức Mẹ đã đến với ông bà ta, những người nghèo khổ nhất, không cần nhà cửa, không của cải, chạy vào La Vang:

 

"Những người nghèo khổ tật nguyền

Cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui."

Mẹ Ma-ri-a đã hiện ra để an ủi những người gặp cơn thử thách, khốn đốn, tị nạn tại La Vang cách đây 200 năm, như Mẹ đã từng xin Chúa Giê-su, con Mẹ, giúp cho gia đình mở tiệc cưới Ca-na đang thiếu rượu. Mẹ đã tiếp đón những mục đồng nghèo khổ đến lạy Chúa mới sinh ra tại Bê-lem. Mẹ vừa hay tin chị họ là bà Ê-li-sa-bét vào tuổi già, đang gặp buổi khó khăn vì vừa có thai, liền cấp tốc lên đường giúp đỡ.

Chúa Giê-su, con Mẹ, đã tìm đến những người bệnh tật, khổ đau để chữa lành, an ủi; đã sát cánh với những người có cuộc sống tinh thần nghèo khổ, những người bị xã hội lên án để cứu vớt, bênh vực, và giúp thoát cảnh nghèo đói.

Mẹ La Vang là Mẹ của nhũng người túng thiếu, tật nguyền, là người Mẹ dẫn đàn con Ki-tô hữu Việt Nam đại độ thực thi liên đới, phục vụ người nghèo. Nguy cơ lớn, nếu Giáo Hội đứng về phía quyền thế giàu sang, xa rời người nghèo khổ bị áp bức.

Chúa là gia nghiệp, chưa đủ cho con sao ?

"Nghèo nơi con ở, nghèo trong áo con mặc, nghèo trong đồ con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm" ( Cha Chevier ).

– Dùng của cải cách quảng đại, trọng của cải cách tế nhị, xa của cải cách anh hùng. Vì không phải con, chính là của Chúa trao cho con sử dụng, của người nghèo.

– Thanh bần ghen ghét, thanh bần chỉ trích, thanh bần uất hận, không phải là thanh bần Phúc Aâm.

"Hội Thánh của người nghèo" không phải để làm cho dân chúng nghèo mãi, nhưng với nỗ lực thăng tiến cuộc đời của dân chúng về mọi phương diện.

– Khó nghèo không phải là không có của, đó là khốn khổ, thiếu thốn. Khó nghèo trước tiên là tập dùng của cho đúng. Một cốc cà phê, một cốc bia ? Nhưng cũng là một cốc mồ hôi, một cốc nước mắt, một cốc máu đổi lấy nó. Một khói thuốc, nhưng cũng là một hơi thở hổn hển của người lao động vô danh ( Đ. Hy Vọng, trích chương 17 – Thanh bần ).

6. XÂY DỰNG GIÁO HỘI

Đức Mẹ nhắn nhủ ông bà chúng ta tại La Vang "Hãy xây dựng một Thánh Đường". Thánh đường ở đây có nghĩa là Giáo Hội. Chúa Giê-su cũng bảo Thánh Phan-xi-cô Assisi: "Hãy đi xây dựng Thánh Đường".

Mẹ là Mẹ Giáo Hội, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giê-su Ki-tô, là đầu mà Giáo Hội là chi thể, Mẹ đã được Chúa Giê-su trên Thánh Giá phó thác để lo lắng cho môn đệ của Ngài. Khi con cái Việt Nam, vì Đức Tin vào con Mẹ mà gặp phải cảnh khốn đốn, Mẹ đã đến ủi an. Mẹ đã làm cho La Vang thành nơi tụ họp những người con của Giáo Hội Việt Nam, tụ họp để tôi luyện lại cuộc sống Đức Tin, thực thi các ơn ích của Phép Rửa Tội, nhắc nhở nhau bổn phận làm nên Giáo Hội, canh tân cuộc sống cộng đồng, phục vụ người nghèo khổ.

Hãy trở nên "những viên gạch sống động" của một Giáo Hội luôn tin tưởng vào Đức Ki-tô và được thúc đẩy bởi ân sủng nơi Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Phê-rô, một Giáo Hội luôn cầu nguyện và tìm kiếm những dấu chỉ của thời đại và ưu tiên phục vụ người nghèo khổ.

Hội Thánh

– Một thân thể: Hội Thánh; một lãnh tụ: Đức Thánh Cha; một nguyện vọng: Mọi người nên một.

"Phê-rô, con là đá, Ta xây Hội Thánh Ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi !" hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng "Hội Thánh Chúa" không phải hội của loài người.

– Đừng ngạc nhiên khi người ta phá Hội Thánh, vì đó là nhiệm thể Chúa Ki-tô; họ tiếp tục giết Chúa Ki-tô; không giết Chúa Ki-tô được nữa; người ta phá Hội Thánh.

– Nhiều người chê cách tổ chức của Giáo Triều Rô-ma. Tôi đồng ý rằng Giáo Triều La Mã không trọn lành, nhưng tôi xi họ xem thử, chính nước họ có hoàn hảo hơn không ? Hơn thế, còn phải phân biệt, Giáo Triều là một cơ quan, không phải là Hội Thánh.

– Có người hễ nghe nói đến Hội Thánh, là chỉ trích Giáo Triều ù lì, Nhà Thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà. Hội Thánh đâu phải Giáo Triều, Nhà Thờ, nghi thức, hiểu như thế là sai lạc quá ! Hội Thánh là toàn thể dân Chúa, đang tiến về Nước Trời.

– Đừng nói Hội Thánh đã canh tân rồi, phải nói, Hội Thánh liên lỉ canh tân.

– Hội Thánh được sanh ra trên Thánh Giá, Hội Thánh lớn lên bằng tiếp tục thương khó Chúa Giê-su đến tận thế. Con lầm lạc, nếu tin vào tiền bạc, ngoại giao, quyền thế, vận động.

– Có thứ Công Giáo vụ lợi, có thứ Công Giáo lý lịch, có thứ Công Giáo xu thời, có thứ Công Giáo danh dự. Chúa chỉ chấp nhận hạng "Công Giáo trăm phần trăm," "Công Giáo vô điều kiện," "Họ đã bỏ mọi sự và theo Người."

– Trong Hội Thánh mọi người được mời gọi và có bổn phận nên Thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt canh tân Hội Thánh. "Không ai có Thánh Thần mà chống lại Đức Ki-tô."

– Hội Thánh của giới trẻ, Hội Thánh của giới già, Hội Thánh của trí thức, Hội Thánh của lao động. Hội Thánh của người nghèo, Hội Thánh của người giàu, Hội Thánh của da vàng, Hội Thánh của da đen. Hội Thánh của phụ nữ, Hội Thánh của nam giới, Hội Thánh của tất cả, Hội Thánh chấp thuận tất cả, Hội Thánh không kỳ thị ai. Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong Hội Thánh ( Đường Hy Vọng, trích chương 12 – Hội Thánh ).

ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận

(sưu tầm)