Năm khối hợp nhất phát triển bên trong gia đình

Năm khối hợp nhất phát triển bên trong gia đình

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Oct 07/10/2015

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia đình vừa được khai mạc vào Chúa nhật ngày 4/10 vừa qua. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Phanxico từng nhấn mạnh nhiều lần vai trò của gia đình trong đời sống ngày nay.

ROME REPORTS