NGÀY 20-01 : THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO

NGÀY 20-01 : THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO

Hạnh Tích Các Thánh - Mar 24/03/2014

NGÀY 20-01 : THÁNH FABIANÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO (+ 250)

 

Thánh FABIANO
Giáo Hoàng Tử Đạo (+ 250)

Thánh Fabianô lên ngôi thánh Phêrô không phải do người ta bầu ra, cho bằng chính sự chọn lựa của Thiên Chúa. Vào lúc dân chúng và hàng giáo sĩ Roma họp nhau để chọn vị mục tử, thì một cánh chim câu từ trên trời xuống đậu trên đầu Fabiano. Ngài kế vị thánh Anthêrô làm giáo hoàng năm 236.

Do đó, dầu trước kia không ai ngó tới Ngài vì Ngài còn là một giáo dân ngoại quốc, bây giờ mọi người đều lớn tiếng gọi Ngài là người được Chúa chọn. Một cuộc tuyển lựa đặc biệt như vậy vào Giáo hội hàng đầu trong các Giáo hội, chắc chắn phải có những biến cố đáng kể tiếp theo. Nhưng lịch sử lại không lưu giữ kỷ niện nào.

Ngài được cai quản Giáo hội trong 14 năm, với lòng nhiệt thành lẫn sự khôn ngoan. Ngài đã gửi nhiều nhà truyền giáo sang xứ Gôn (Gaute) và đã kết án nhiều lầm lạc bị gán ghép cách sai trái cho Origenê. Thánh Cyprianô đã tặng cho Ngài danh hiệu "một con người khôn sánh".

Ngài đã chịu chết vì đạo trong thời bách hại của Đeciô khoảng năm 250.

 

Tác giả Hạnh Tích Các Thánh