NGHI THỨC ĐẶT TAY TRÊN TRẺ EM

NGHI THỨC ĐẶT TAY TRÊN TRẺ EM

Phụng tự - Jan 31/01/2021

NGHI THỨC ĐẶT TAY TRÊN TRẺ EM

(Trích sách Nghi thức Giám Mục số 149-150-152-153)

 

 LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN:

    X. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận và chúc lành cho các em nhỏ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.
        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.
    X. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi hiểm nguy.
        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.
    X. Xin Chúa hướng dẫn đời sống và việc giáo dục của chúng con.
        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.
    X. Xin Chúa cho chúng con được tiến tới về khôn ngoan, về tuổi đời và ân sủng ở trước mặt Chúa Cha  và trước mặt người ta.

        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.

    X. Xin Chúa nâng đỡ mọi trẻ em của thời đại chúng con.

        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.

    X. Xin Chúa cho chúng con biết tạ ơn Chúa về các ơn do lòng nhân lành Chúa.

        Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.

    X. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ bạn hữu và ân nhân của chúng con.

Đ. Xin Chúa thương nghe lời chúng con.                                 

LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

150. Rồi tác viên, nếu là Linh mục hay Phó tế, thì tuỳ nghi, đặt tay trên các em và đọc lời nguyện làm phép:

        Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng miệng các trẻ thơ dệt nên bài ca ngợi Danh Chúa, xin Chúa thương nhìn đến các em (hoặc em) này mà đức tin của Hội Thánh muốn phó dâng cho tình thương của Chúa; và như con Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ, đã vui lòng đón nhận các trẻ nhỏ, ôm lấy và chúc lành cho chúng, lại còn đem chúng ra làm gương mẫu cho mọi người bắt chước, thì lạy Cha, chúng con cũng xin Cha đổ phúc lành của Cha trên (các) em này, để khi lớn lên nhờ sự ăn ở tốt lành giữa mọi người và được sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động (các) em trở thành chứng nhân của Chúa Kitô ở trong thế gian và biết truyền bá cùng bênh vực đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ. Amen.

152. Sau lời nguyện làm phép, tác viên có thể rảy nước thánh trên các em và tuỳ nghi đọc:
    Xin cho nước này nhắc chúng ta nhớ đến Phép Rửa đã lãnh nhận và nhớ đến Đức Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng việc Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Amen.    
 
KẾT THÚC NGHI LỄ

153.  Rồi tác viên, nếu là Linh mục hay Phó tế, thì kết thúc nghi lễ rằng:
         Xin Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương các trẻ nhỏ, ban phép lành cho anh chị em và gìn
         giữ anh chị em trong tình thương yêu của Người.  Đ. Amen.