NGHI THỨC NHẬM CHỨC CHÁNH XỨ

NGHI THỨC NHẬM CHỨC CHÁNH XỨ

Tài liệu tham khảo - Aug 30/08/2020

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

NGHI THỨC NHẬM CHỨC CHÁNH XỨ

DO CHA HẠT TRƯỞNG CHỦ SỰ

CHUẨN B

a) Nhân sự

– Người dẫn lễ.

– Ca đoàn (bài hát thích hợp).

– Người đọc sách, lời nguyện giáo dân.

– Người phát biểu sau lễ.

– Giúp lễ (hương lửa, mũ, gậy).

– Người tặng hoa.

– Cha quản hạt đọc văn thư, do cha tân quản xứ mời.

– Hội đồng giáo xứ.

– Thợ chụp hình.

b) Vật sự

– Hương lửa.

– Micro cho chủ lễ và tân quản xứ.

– Chìa khoá nhà thờ, nhà tạm.

– Sách Thánh đặt giữa bàn thờ để cha tân quản xứ đặt tay. (có thể dùng sách  bài đọc).

– Bổ nhiệm thư để sẵn trên giảng đài.

– Bản lễ Chúa Thánh Thần (hay tước hiệu nhà thờ hoặc theo lịch phụng vụ).

– Bài đọc (theo ngày lễ đã chọn).

– Lễ phục theo ngày lễ đã chọn.

– Toà giải tội để bên trái, ghế chủ tọa để bên phải cung thánh

  (chỗ mọi người nhìn thấy).

– Ghế để trước bàn thờ để Chủ lễ ngồi nhận lời hứa của tân quản xứ.

NGHI THỨC NHẬM CHỨC CHÁNH XỨ

 (Theo CE số 1185-1198)

 

Lời dẫn đầu lễ:

Kính thưa cộng đoàn!

Theo sự sắp xếp và thuyên chuyển của Tòa Tổng Giám Mục, và theo Bổ Nhiệm Thư ngày 4/8/2020 của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp. HCM, hôm nay, Cha T. sẽ chính thức nhận nhiệm sở tại Giáo Xứ …

Linh mục Chánh xứ là người được Giám mục giáo phận sai đến để coi sóc một giáo xứ, có nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên, và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài tận tâm phục vụ với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, để hiệp thông với Đức Giám mục trong ba chức vụ: Tiên tri – Tư tế – và Vương đế của Đức Kitô. Như thế, Cha xứ là thừa tác viên chính thức của Giáo hội ở giữa cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá Tông truyền và là dấu chỉ hiện thân của Đức Kitô. Ngài hiện diện và chủ tọa các buổi cử hành của cộng đoàn với tư cách là Đầu, nhân danh Đức Kitô.

(Có thể thêm vài nét sơ lược về cha Tân chánh xứ)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hân hoan vui mừng chào đón Cha T… Sự hiện diện đông đủ của các thành phần dân Chúa hôm nay đã nói lên bản chất hiệp thông của Giáo Hội. Nghi thức nhận chức và Thánh lễ tạ ơn hôm nay sẽ do Cha T…, Hạt trưởng hạt … chủ sự. Qua nghi lễ theo qui định của giáo luật này, chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cha tân chánh xứ, và xin cho mọi người chúng ta luôn ý thức về mối giây hiệp thông với Đức giám mục giáo phận, qua bổn phận cộng tác với cha xứ trong việc phục vụ dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, và Thánh T… bổn mạng giáo xứ, xin Chúa cũng ban ơn và chúc lành cho Bản quyền Giáo phận, cho quý cha và quý khách hiện diện.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, chào đón đoàn đồng tế, để bắt đầu Nghi thức nhận chức và Thánh Lễ tạ ơn.

Khi đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ, Ca đoàn hát ca nhập Lễ. Đoàn đồng tế bái chào và hôn bàn thờ như thường lệ. Mọi người về ghế. Nếu phải xông hương, thì vị Chủ tế xông hương bàn thờ.

I. MỞ ĐẦU VÀ NGHI THỨC NHẬM CHỨC

Cha Tân chánh xứ đứng bên phải chủ sự.

Chủ sự làm dấu Thánh giá mở đầu, rồi chào chúc cộng đoàn, sau đó nói ít lời về Cha tân chánh xứ và nghi thức nhậm chức.

1. Công bố Bổ Nhiệm Thư

Sau lời giới thiệu Cha tân chánh xứ của Chủ sự, người dẫn nói:

Lời dẫn:  Xin mời cộng đoàn ngồi.

Chăm sóc mục vụ các Giáo xứ là nhiệm vụ của Giám mục Giáo phận. Nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi Giáo xứ, ngài ủy quyền cho các Linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua Bổ nhiệm thư, tức Bài sai của Đức giám mục. Chúng con kính mời Cha T., quản hạt… công bố quyết định bổ nhiệm cha T. làm chánh xứ …

Cha tân chánh xứ trao bổ nhiệm thư để cha quản hạt công bố.

Sau phần công bố, cộng đoàn có thể vỗ tay biểu lộ sự vui mừng.

2. Tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành

Lời dẫn: Theo Giáo luật, trước khi nhận một trách nhiệm quan trọng trong Giáo Hội, tân chức phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội. Trước khi lãnh nhận và thi hành chức vụ, cha tân chánh xứ cũng phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín, trước sự chứng giám của Đức Giám mục giáo phận.

Chúng con kính mời cha tân chánh xứ.

Cha Tân chánh xứ ra trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành như sau:

BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Tôi là Linh mục … (tên thánh, họ và tên)

Với đức tin kiên vững, tôi tin nhận và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kính sau đây:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(cúi mình) Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

Với đức tin kiên vững, tôi cũng tin nhận mọi chân lý hàm chứa trong Thánh Kinh hay Thánh Truyền, mà Giáo Hội, bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát, trình bày phải tin như được Thiên Chúa mạc khải.

Tôi cũng cương quyết chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà Giáo Hội đã xác quyết.

Ngoài ra, với lòng vâng phục thảo kính của ý chí và trí khôn, tôi chấp nhận các giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục đoàn trình bày, khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, cho dù không công bố bằng định tín.

BẢN TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH

Tôi là Linh mục … (tên thánh, họ và tên)

Khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ Giáo xứ … này, tôi hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công Giáo trong lời nói cũng như trong hành động.

Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với Giáo Hội toàn cầu cũng như đối với Giáo Hội địa phương, nơi tôi được mời gọi đến phục vụ, theo như luật dạy.

Khi thi hành chức vụ đã được trao phó cho tôi nhân danh Giáo Hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, kiên trì truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với kho tàng ấy.

Tôi sẽ tuân thủ và cổ võ việc chấp hành luật lệ của Giáo Hội, nhất là những điều được ghi trong Bộ Giáo Luật.

Với đức vâng phục kitô giáo, tôi sẽ tuân theo những điều mà giám mục đoàn công bố, với tư cách tiến sĩ và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách lãnh đạo Giáo Hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ Giám Mục giáo phận, để các hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh Giáo Hội và do Giáo Hội ủy nhiệm, được thực hiện trong sự hiệp thông của chính Giáo Hội.

Tôi cũng hứa sẽ quản lý cách trung tín, và sử dụng tài sản của Giáo Hội theo như Giáo luật quy định.

Cha tân chánh xứ đọc đến đây, người dẫn lễ nói :

Lời dẫn: Những lời trên không chỉ là hứa suông, nhưng là một lời thề hứa nghiêm túc chẳng những với đại diện Bản quyền Giáo phận mà còn với Thiên Chúa. Vì thế sau đây, cha tân chánh xứ sẽ tiến lên, đặt tay trên Sách Thánh để kêu cầu ơn thần lực hỗ trợ.

Cha tân chánh xứ tiến lên đặt tay trên sách thánh và đọc:

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA
VÀ SÁCH TIN MỪNG TÔI ĐẶT TAY ĐÂY
GIÚP SỨC CHO TÔI

3. Nghi thức diễn nghĩa

  • Trao chìa khóa nhà thờ và nhà tạm

Lời dẫn: Với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và Giáo hội ủy thác, cha chánh xứ có bổn phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Giờ đây, Đức Giám Mục trao cho Cha tân chánh xứ chìa khóa nhà thờ và nhà Tạm, tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa. Từ nay, Cha được phép sử dụng và có trách nhiệm trên ngôi Thánh đường này.

Cha Hạt trưởng trao chìa khóa cho cha Tân chánh xứ, rồi tùy nghi hướng dẫn cha sở mới đến các địa điểm sau:

  • Nhận ghế Chủ tọa

Lời dẫn: Cha tân chánh xứ được hướng dẫn đến chỗ ngồi của vị chủ tọa cộng đoàn. Vị trí này tượng trưng cho quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô, hầu cho đoàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ qui tụ và chủ sự các buổi cử hành phụng vụ để cùng với cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu.

Hạt trưởng đưa tân chánh xứ đến ghế chủ toạ, tùy nghi nói vài lời.

  • Đến giếng Rửa tội (tùy nghi)

Lời dẫn: Qua bí tích Rửa tội, con người được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa và thành phần của Hội Thánh. Đức Giám mục dẫn Cha Tân chánh xứ đến giếng rửa tội. Nơi đây, cha xứ sẽ cử hành bí tích và đón nhận các thành viên mới của cộng đoàn; làm cho đàn chiên Chúa ngày càng phát triển.

Hạt trưởng đưa tân chánh xứ đến giếng rửa tội, tùy nghi nói vài lời.

  • Ngồi tòa Giải tội

Lời dẫn: Tòa giải tội là nơi đón tiếp các tội nhân, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô. Ngồi nơi tòa Giải tội, Linh mục trở nên dấu chỉ của lòng thương xót, và lời mời gọi ân cần để con người đón nhận ơn tha thứ, trở về với Thiên Chúa và với cộng đoàn Giáo Hội.

Hạt trưởng đưa tân chánh xứ đến tòa giải tội, tùy nghi nói vài lời.

  • Mở cửa Nhà Tạm

Lời dẫn: Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô hữu. Cha Hạt trưởng dẫn Cha tân chánh xứ đến mở cửa Nhà tạm, chạm tay vào Bình Thánh, với ý nghĩa từ đây trong thừa tác vụ Linh mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu Thánh Thể và trao ban Chúa Giêsu là bánh trường sinh đem lại sức sống thần linh cho đoàn chiên của mình.

Mời cộng đoàn quì.

Cha Tân chánh xứ tiến lên mở cửa Nhà Tạm, cúi mình bái thờ và xông hương Mình Thánh. Trong khi đó, cộng đoàn có thể hát một bài tôn vinh Thánh Thể. Đoạn cha chánh xứ đóng cửa Nhà Tạm lại.

Sau đó, cha chánh xứ trở về ghế ngồi. Vị chủ sự xướng Kinh Vinh Danhđọc Lời nguyện nhập lễ. Cha Hạt trưởng chủ sự toàn bộ thánh lễ. Cha sở mới đồng tế như các linh mục khác, nhưng đứng chỗ nhất trong các vị đồng tế.

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Các bài đọc thánh kinh được chọn theo ngày lễ của lịch phụng vụ, hoặc lễ kính tước hiệu nhà thờ, hoặc lễ kính Chúa Thánh Thần.

Trước bài Tin Mừng, người dẫn lễ nói :

Lời dẫn: Trong thánh lễ nhận xứ hôm nay, việc công bố Tin Mừng được trao phó cho cha tân chánh xứ, ngụ ý rằng từ đây, cha sẽ là người chính thức thi hành nhiệm vụ công bố và giảng giải Lời Chúa cho cộng đoàn.

Cha tân chánh xứ ra trước bàn thờ cúi đầu dọn mình, rồi rước Sách Tin Mừng đến giảng đài.

Sau bài giảng, nếu không có Kinh Tin Kính theo luật định thì cộng đoàn đứng tham dự lời nguyện chung.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Người và ban các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lên Chúa các ý nguyện của cộng đoàn chúng ta.

1. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh, Hiền thê của Đức Kitô. Xin Chúa ban cho Hội Thánh có thêm nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước, để Hội Thánh luôn phát triển trong sự hợp nhất và nên dấu chỉ Ơn Cứu Độ cho con người giữa thế giới hôm nay.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng Y Gioan Baotixita, và Đức Cha Luy của Tổng Giáo phận chúng ta. Xin Người luôn che chở và ban cho các ngài muôn ân huệ cần thiết, để hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Cha T., cha chánh xứ mới của Giáo xứ chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho ngài sức khỏe hồn xác cùng muôn phúc lộc, để ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng Cha chánh xứ mới. Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ luôn yêu thương và hợp nhất với nhau, tích cực góp phần xây dựng giáo xứ … ngày càng phát triển.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin đoái thương nhậm lời Dân Chúa khẩn cầu, và ban cho họ tràn đầy các ân huệ mà họ hằng tin tưởng nài van. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. – Amen.

III. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Thánh lễ tiếp diễn như thường lệ với phần Phụng vu Thánh Thể.

Trong nghi thức chúc bình an, cha tân chánh xứ sẽ ban bình an cho một số người đại diện cộng đoàn giáo xứ.

IV. KẾT THÚC

  1. Cộng đoàn cám ơn chúc mừng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và người tặng hoa tiến ra trước thềm cung thánh.

Lời dẫn: Giờ đây, một vị đại diện giáo xứ sẽ bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục, cũng như tri ân cha nguyên chánh xứ, cám ơn cha Hạt trưởng, quý cha và quý khách; đặc biệt là tâm tình đối với cha tân chánh xứ. Chúng con kính mời quí cha an tọa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng.

  1. Phát biểu của cha tân chánh xứ

Cha tân chánh xứ nói mấy lời vắn tắt với cộng đoàn giáo dân.

Lời dẫn: Nhận nhiệm vụ bề trên vừa trao phó, chắc chắn cha tân chánh xứ có nhiều tâm tình muốn thân thưa với cha nguyên chánh xứ, với cha chủ sự, quí cha và toàn thể cộng đòan. Chúng con xin kính mời cha tân chánh xứ.

Sau lời phát biểu của Cha tân chánh xứ, cộng đoàn vỗ tay biểu lộ sự vui mừng và tình hiệp thông.

  1. Phép lành cuối lễ

Cha Hạt trưởng có thể nói vài lời trước khi ban phép lành kết thúc.

  1. Chụp hình lưu niệm (nếu có)

Lời dẫn: Sau bài ca kết lễ, chúng con kính mời Cha Hạt trưởng, quý cha đồng tế và quí vị Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chụp hình lưu niệm trước thềm cung thánh.