NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ ĐƯA MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ ĐƯA MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Giáo Hội quan tâm đến những người đau bệnh lâu ngày và những người lớn tuổi khi sức khoẻ bị suy giảm không thể thường xuyên tham dự thánh lễ. Vì vậy các mục tử hoặc chính mình hoặc qua các thừa tác viên trợ giúp sẽ siêng năng viếng thăm và đưa Mình Thánh chúa cho họ khi có thể được.

I. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC

1. Giáo Hội quan tâm đến những người đau bệnh lâu ngày và những người lớn tuổi khi sức khoẻ bị suy giảm không thể thường xuyên tham dự thánh lễ. Vì vậy các mục tử hoặc chính mình hoặc qua các thừa tác viên trợ giúp sẽ siêng năng viếng thăm và đưa Mình Thánh chúa cho họ khi có thể được. Việc trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già yếu có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào (XD 46)

2. Những người giúp bệnh nhân và giúp người già cả cũng có thể rước lễ cùng vời người mà họ chăm sóc trong cùng một nghi lễ phụng vụ (XD 46).

3. Cần thận trọng khi đem MTC cho bệnh nhân, nên để Mình Thánh Chúa trong một hộp hay bình đựng xứng đáng. Nếu được, nơi nhà bệnh nhân cần chuẩn bị trước một baàn có phủ khăn để đặt Mình Thánh Chúa, thánh giá, đèn nến cho trang nghiêm (XD 47).

II. NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG

Mở đầu

Vị chủ sự đặt Mình Thánh Chúa trên khăn thánh của bàn đã được chuẩn bị đèn nến, rồi làm dấu thánh giá.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mọi người: Amen

Chủ sự chào: Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà.

Mọi người đáp: Và ở cùng Cha (Thày)

Sau lời chào, mọi người cùng hát một bài ca về tình yêu Thiên Chúa hoặc một thánh vịnh tương xứng. Kế đó chủ sự mời gọi mọi người sám hối.

Chủ sự: Anh Chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này.

Mọi người thinh lặng đôi chút rồi đọc kinh thú tội hay dùng một trong các công thức sám hối đầu lễ, rồi chủ sự kết thúc:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời.

Mọi người: Amen

Cử hành lời Chúa

Sau nghi thức sám hối, chủ sự mời gọi:

Chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa

Có thể đọc bài Tin Mừng của ngày phụng vụ hôm đó hoặc bài Tin Mừng về Bánh Hằng Sống trong Ga 6 sau đây:

Chủ sự: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống vì Cha, thì kẻ ăn Ta chính người ấy cũng sẽ sống vì Ta. Đây là Bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời. Đó là Lời Chúa.

Mọi người: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen chúa.

Khi đọc bài Tin Mừng xong, vị chủ sự có thể nói vài lời cho mọi người tham dự, rồi tất cả cùng đọc lời nguyện chung sau đây:

Chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh (chị) em chúng ta đây, và cho tất cả nhưng ai hy sinh lo lắng và giúp đỡ cho người anh (chị) em này:

Xướng: Xin Chúa lấy lòng nhân lành nhìn đến người anh (chị) em chúng con đây.

Đáp: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Xướng: Xin Chúa ban sinh lực và nâng đỡ người anh (chị) em này.

Đáp: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Xướng: Xin Chúa ban cho tất cả những ai chăm sóc người anh (chị) em chúng con đây được dồi dào ơn thánh.

Đáp: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Xướng: Xin Chúa dùng ơn thánh để cứu giúp tất cả chúng con.

Đáp: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Kế đó chủ sự mời gọi: Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa, như Đức Kitô đã dạy chúng ta:

Tất cả mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Sau đó, chủ sự đưa cao MTC va nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy Chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho bệnh nhân và ngay cả những người giúp họ rước lễ. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con đây vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Đức Kitô chúa Chúng con.

Mọi người: Amen

Sau cùng để kết thúc, nếu chủ sự là linh mục hay phó tế, ngài sẽ chào và ban phép lành như khi kết thúc thánh lễ. Nếu chủ sự là thừa tác vụ giúp lễ hay thừa tác viên ngoại thường trao MTC, vị này sẽ nói như sau:

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

Mọi người: Amen

Chủ sự kết thúc: Chúc anh chị em ra về bình an.

Mọi người: Tạ ơn Chúa

III. NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA CÁCH ĐƠN GIẢN

Trường hợp phải đưa Mình Thánh Chúa cho nhiều người một lúc, hoặc ở những nơi đông người như bệnh viện, dưỡng dường… người ta có thể dùng nghi thức đơn giản sau đây để không quá kéo dài thời gian hoặc không gây cản trở cho những người xung quanh. Nếu bệnh nhân hay người già cả cần xưng tội, linh mục có thể giải tội trước khi cử hành các nghi thức sau đây:

Chủ sự (linh mục) hay thừa tác viên trao MTC nói vài lời thăm hỏi và nhắc nhở bệnh nhân hay người già cả về sự hiện diện của Chúa, rồi mời gọi mọi người đọc Kinh Lạy Cha, kế đóm người này cầm MTC giơ cao và đọc (XD 59-63):

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiêc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho bệnh nhân, người già cả và những người chăm sóc họ rước lễ. Rước lễ xong, mọi người dành một vài phút thinh lặng cám ơn rồi kết thúc.