NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ – RƯỚC LỄ BAO ĐỒNG

NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ – RƯỚC LỄ BAO ĐỒNG

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Nghi thức tuyên xưng đức tin được cử hành sau bài giảng; nên chuẩn bị sẵn trên bàn thờ một giá Sách Kinh Thánh và đặt ở ngay giữa bàn thờ, nếu được nên đặt Nến Phục sinh cạnh bàn thờ để diễn tả mầu nhiệm Phục sinh trong cử hành Thánh tẩy.

1. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC

1.  Nghi thức tuyên xưng đức tin và rước lễ trọng thể còn được gọi là rước lễ bao đồng. Cử hành này thật quan trọng trong tiến trình khai tâm của tuổi thiếu niên, nó ghi dấu bước trưởng thành của các em trong đời sống đức tin. Các em đã có thể tự khẳng định đức tin của mình khi theo Chúa, quyết tâm dấn thân theo Người đến cùng và can đảm làm chứng cho Tin mừng ở mọi nơi. Vì thế phần chính yếu của nghi thức bao đồng là tuyên xưng lại đức tin của bí tích Thánh tẩy.

2.  Nên cử hành nghi thức này ngày Chúa nhật trong thánh lễ có đông đảo giáo dân tham dự. Việc cử hành như thế sẽ nhắc nhở tất cả cộng đoàn ý thức ơn gọi thánh tẩy của mình, đồng thời cũng cho các em thấy đức tin của mình được nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin của Giáo Hội, nghĩa là trong Cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ. 

2.  NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Nghi thức tuyên xưng đức tin được cử hành sau bài giảng; nên chuẩn bị sẵn trên bàn thờ một giá Sách Kinh Thánh và đặt ở ngay giữa bàn thờ, nếu được nên đặt Nến Phục sinh cạnh bàn thờ để diễn tả mầu nhiệm Phục sinh trong cử hành Thánh tẩy. Giảng xong, chủ sự về ghế chủ toạ, trong lúc đó các em rước lễ trọng thể có thể tiến lên  đứng trước mặt chủ tế hoặc đứng tại chỗ, tay cầm đèn cháy sáng.

Chủ sự: Các con thân mến, Hôm nay Hội Thánh hân hoan vì các con kết thúc tiến trình khai tâm Kitô giáo. Để ghi dấu sự kiện trọng đại này, chúng con sẽ long trọng rước Thánh Thể Chúa Kitô, như đỉnh cao của tiến trình khai tâm. Giờ đây, cùng với toàn thể cộng đoàn chúng con hãy tuyên xưng đức tin mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu Thánh tẩy và tuyên hứa trung thành với Thiên Chúa trong Hội Thánh Người.

Chủ sự: Để sống xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, các con (anh, chị, em) có từ bỏ tội lỗi không?

Các em: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, các con (anh chị em) có từ bỏ những quyến rũ gian tà không?

Các em: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Các con (anh chị em) có từ bỏ Satan là kẻ cầm đầu và gây ra mọi tội ác không?

Các em: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Các con (anh chị em) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Các em: Thưa tin

Chủ sự: Các con (anh chị em) có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: Các con thân mến,

Các con vừa tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, giờ đây các con hãy nói lên quyết tâm của mình dấn thân theo Đức Kitô trong đời sống người Kitô hữu:

Tất cả các em cùng nhau đọc:

Trước Sách Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa, trước sự hiện diện của cha và cộng đoàn, con là……

Từng em xướng tên thánh, tên gọi của mình, sau đó lại đọc chung…

Xin tuyên hứa:

. Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa.

. Chăm chỉ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

. Can đảm tuyên xưng đức tin công giáo trong đời sống, và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới hôm nay.

Nguyện xin Mẹ Maria và các thánh, thương phù trợ và nâng đỡ chúng con trong việc thực hiện những điều đã tuyên hứa.

Chủ sự kết: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con trung thành với lời hứa hôm nay, và cac đảm làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen

Sau đó đọc lời nguyện chung và bắt đầu phụng vụ Thánh Thể như thường lệ, có thể cho một số em vừa tuyên xưng đức tin dâng lễ vật. Khi rước lễ cho tất cả các em vừa tuyên xưng đức tin được  rước lễ dưới hai hình, nhằm diễn tả đầy đủ ý nghĩa việc kết thúc tiến trình khai tâm của các em.