NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Chỉ linh mục mới là thừa tác viên chính thức của bí tích xức dầu bệnh nhân (GL 1003/1; XD 16). Mọi linh mục được phép mang Dầu Thành theo mình, để khi cần thiết có thể ban bí tích xức dầu bệnh nhân

1. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC

1. Chỉ linh mục mới là thừa tác viên chính thức của bí tích xức dầu  bệnh nhân (GL 1003/1; XD 16). Mọi linh mục được phép mang Dầu Thành theo mình, để khi cần thiết có thể ban bí tích xức dầu bệnh nhân (GL 1003/3). Dầu sử dụng trong bí tích xức dầu là dầu ôliu hay do thảo mộc và phải được Giám mục hay những người do luật quy định làm phép (XD 21), và Dầu này thường được làm phép vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh (XD 21). Khi không có sẵn Dầu bệnh nhân đã được thánh hiến bởi giám mục, bất cứ linh mục nào khi cử hành bí tích xức dầu cũng có thể làm phép dầu trong chính nghi thức, số dầu còn lại do chính linh mục này làm phép, sẽ phải được đốt hết sau khi cử hành xong bí tích cho bệnh nhân (XD 21-22). Khi xức dầu, thừa tác viên phải xức bằng chính tay của mình, trừ khi có một lý do quan trọng đòi hỏi phải dùng đến một dụng cụ trung gian (GL 1000/2).

2. Mọi tín hữu khi đã biết sử dụng trí khôn gặp bệnh nặng hay già yếu đều có thể xin lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân. Bí tích này có thể lặp lại khi bệnh nhân bình phục rồi ngã bệnh lại, hay trong cùng một cơn bệnh kéo dài mà tình trạng trở nên trầm trọng hơn (GL 1004; XD 8-9). Trước các cuộc giải phẫu quan trọng, bệnh nhân nên xin lãnh nhận bí tích xức dầu (XD 10). Khi già cả đau yếu, thì dù không bệnh nặng, vẫn có thể xin lãnh bí tích xức dầu (XD 11). Bí tích xức dầu được ban cả cho những bệnh nhân bất tỉnh hay mất trí, miễn là khi còn tỉnh, họ có ý định xin lãnh bí tích này ít là cách mặc nhiên (GL1006; XD 14). Khi được mời đến mà bệnh nhân đã chết, linh mục không xức dầu nữa, nếu hồ nghi, ngài có thể xức dầu với điều kiện (GL 1005; XD 15). Không ai được ban bí tích xức dầu cho những người cố chấp trong một tội nặng công khai (GL 1007).

3. Khi ban các bí tích cuối cùng cho bệnh nhân cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

. Nếu có thời giờ và không khẩn thiết nên cử hành liên tục các bí tích cuối cùng cho bệnh nhân theo thứ tự như sau: giải tội, xức dầu và MTC như Của Ăn Đàng.

. Nếu trong tình trạng nguy tử không thể ban đủ ba bí tích kể trên, sẽ giải tội cách tổng quát cho bệnh nhân, rồi cho người này rước lễ. Sau đó, nếu còn giờ thì cử hành bí tích sức dầu.

. Nếu bệnh nhân không thể rước lễ được thì cử hành bí tích xức dầu cho người này.

. Nếu bệnh nhân cần lãnh bí tích thêm sức thì phải cử hành theo đúng nghi thức quy định, để khỏi gây lẫn lộn với bí tích xức dầu bệnh nhân.

2. NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN CÁCH THÔNG THƯỜNG

Tại nhà bệnh nhân cần chuẩn bị: một bàn được trải khăn, đèn nến thắp sáng và nước thánh.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mọi người: Amen

Chủ sự: Bình an cho nhà này và cho mọi người trong nhà. 

Mọi người: Và ở cùng cha.

Kế đó ngài rảy nước thánh trên bệnh nhân và mọi người hiện diện và nói:

Xin cho nước này nhắc lại bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận, và để kính nhớ Đức Kitô, Đấng đã tử nạn và phục sinh để cứu độ chúng ta.

Rảy nước thánh xong, nếu cần linh mục có thể giải tội cho bệnh nhân hay người già cả. Trường hợp không ban bí tích Hoà giải cho bệnh nhân, ngài sẽ mời gọi mọi người sám hối như sau:

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh này.

Mọi người thinh lặng giây lát rồi đọc:

Tôi thú nhận cùng Thiên  Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Chủ sự kết: Xin Thiên Chúa  toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh.

Mọi người: Amen.

Chủ sự: Bài trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ

Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau, hãy mời các trưởng lão của Giáo Hội đến, để các ngài cầu nguyện và nhân danh chúa xức dầu cho người đó. Lời cầu nguyện phát xuất tự lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho người đó được bình phục; và nếu người đó mắc tội, thì sẽ được tha. Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được cứu độ, vì lời cầu nguyện của người công chính rất hiệu nghiệm. Đó là Lời Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa

Đọc lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, rồi ngài đọc kinh cầu sau đây:

Anh chị em thân mến, với lời cầu nguyện do lòng tin, chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa cho người công chính rất hiệu nghiệm. Đó là Lời Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa

Đọc Lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, rồi ngài đọc kinh cầu sau đây:

Anh chị em thân mến, với lời cầu nguyện do lòng tin, chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa cho người anh (chị) em chúng ta đây:

Xướng:

. Xin Chúa đoái thương viếng thăm và làm cho người anh (chị) em này thêm mạnh do ơn của bí tích xức dầu thánh.

Đáp sau mỗi lời cầu: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

. Xin Chúa thương tha thức mọi lỗi lầm và làm thuyên giảm những cơn đau đớn của người anh (chị) em này.

. Xin Chúa đoái thương ban sự sống và sức khoẻ cho người anh (chị) em mà chúng con nhân danh Chúa đặt tay.

. Xin Chúa thương nâng đỡ và phù trợ những ai chăm sóc người anh (chị) em chúng con đây.

Đọc kinh cầu xong, chủ sự thinh lặng đặt tay trên đầu bệnh nhân. Sau đó nếu dầu đã được làm phép rồi, ngài và mọi người đọc kinh tạ ơn như sau:

. Lạy Chúa Cha toàn năng, chúc tụng Chúa là Đấng đã sai Con Chúa xuống trần gian vì chúng con và để cứu độ chúng con.

Đáp sau mỗi lời chúc tụng: Chúng con chúc tụng Chúa.

. Lạy Chúa Con là Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng đã muốn chữa lành những tật nguyền của chúng con, khi Chúa mặc lấy bản tính loài người chúng con.

. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, chúc tụng Chúa luôn dùng thần lực của Chúa mà làm cho những yếu đuối của chúng con nên vững mạnh.

Chủ sự kết:

Lạy Chúa, xin ban cho tôi tớ Chúa khi được xức dầu thánh này với lòng tin, được nâng đỡ trong đau đớn và được nên mạnh mẽ trong những thử thách của bệnh tật. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau đó chủ sự lấy dầu thánh (OI) xức trên trán và hai tay bệnh nhân hay người già cả, và chỉ đọc một lần:

Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em)

Đáp: Amen

Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa và thương làm cho ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.

Đáp: Amen

Xức dầu xong, chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà chữa lành những đau đớn của người anh (chị) em chúng con đây, xin cũng hàn gắn những thương tích và thứ tha tội lỗi, xin làm tiêu tan mọi đau khổ xác hồn, và xin thương hoàn lại sức khoẻ dồi dào trong ngoài cho người anh (chị) em này, để khi đã bình phục nhờ lượng từ bi Chúa, người anh (chị) em này lại có thể chu toàn nghĩa vụ như trước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đáp: Amen

Chủ sự mời gọi đọc kinh Lạy Cha:

Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha, như Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã dạy chúng ta:

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kế đó nếu cho rước lễ, chủ sự đưa cao MTC và nói:

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho bệnh nhân, người già cả và những người giúp họ rước lễ, nếu cần. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen

Sau cùng để kết thúc, chủ sự chào và ban phép lành như khi kết thúc thánh lễ:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa.

3. NGHI THỨC SỨC DẦU TRONG NGUY TỬ

Trong trường hợp nguy tử, linh mục sẽ tuỳ nghi dùng nghi thức sau đây để ban cùng một lúc nhiêu bí tích cho người hấp hối:

. Bí tích hoà giải

Nếu người hấp hối có thể xưng tội thì linh mục giải tội riêng, bằng không ngài ban ơn xá giải như sau:

Tôi dùng quyền Toà Thánh đã uỷ  cho để ban ơn đại xá và ơn tha thức mọi tội lỗi cho ông (bà, anh, chị, em) nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần.

. Bí tích Thêm sức (nếu người hấp hối chưa lãnh nhận)

 Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức  Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho họ thần khí khôn ngoan và thông hiểu, thần khí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người đáp: Amen

Kế đó chủ sự nhúng đầu ngón cái tay phải vào Dầu Thánh (SC) rồi ghi hình thánh giá trên trán hoặc phần thân thể xứng đáng nhất của người hấp hối và đọc:

T …..HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

. Bí tích Xức dầu bệnh nhân

Nếu không ban bí tích Thêm sức, thì sau khi giải tội hoặc ban ơn xá giải xong, chủ sự thịnh lặng đặt tay trên đầu người hấp hối rồi xức dầu cho họ theo công thức sau đây. Nhưng nếu có ban bí tích Thêm sức, thì ngài bỏ việc đặt tay và ban bí tích xức dầu ngay theo cùng một cách thức, nghĩa là chủ sự lấy dầu thánh (OI) xức trên trán và hai tay người hấp hối và đọc một lần duy nhất:

Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em)

Đáp: Amen

Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.

Đáp: Amen

. Bí tích Thánh Thể

Sau cùng chủ sự cầm Mình Thánh Chuá mời gọi:

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy Chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho người hấp hối và ngay cả những người giúp họ rước lễ. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa, Con Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin Chúa nhân từ nhìn đến tôi tớ chúa đây, xin ban cho người đã tin vào lời hứa của Chúa và được Mình Máu Con Chúa tái tạo, cũng được bước vào nước Chúa trong bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen

Chủ sự ban phép lành kết thúc:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa

Tuỳ hoàn cảnh có thể hát một bài