Ngợi khen Chúa

Ngợi khen Chúa

SUY NIỆM - Aug 23/08/2014

Một em bé đã bị vùi dưới đất khá lâu, chỉ nguyên thời gian từ lúc phát giác đến lúc đào bới lên để cứu em bé chắc cũng không dưới 10 phút.

Con người chỉ cần 3 phút không có dưỡng khí là chấm dứt sự sống.

Một em bé đã bị vùi dưới đất khá lâu, chỉ nguyên thời gian từ lúc phát giác đến lúc đào bới lên để cứu em bé chắc cũng không dưới 10 phút. 

Vậy không hiểu một "phép lạ" nào đã gìn giữ sự sống cho em bé này. Mời Quý Vị xem video dưới đây.