NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG CON LÀ AI HỞ CHÚA ?

NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG CON LÀ AI HỞ CHÚA ?

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ? Yêu tuổi thơ những đôi mắt dại khờ Rất nhiều lúc con biến thành trẻ nhỏ Cùng các em trong vũ điệu đơn sơ.

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ?
Yêu tuổi thơ những đôi mắt dại khờ
Rất nhiều lúc con biến thành trẻ nhỏ

Cùng các em trong vũ điệu đơn sơ.

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ?
Chọn tuổi thơ làm bạn để tâm tình
Có phải chúa đã cho con chọn lựa
Yêu cuộc đời mang tiếng gọi hi sinh.

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ?
Bởi những khi bận việc với bận làm
Bỏ sinh hoạt nôn nao con khó chịu
Có nhiều chiều như thế con lặng câm.

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ?
Bước vào yêu thương cây cỏ mầm non
Bỏ các em Chúa ơi con tội lắm
Lạc vaò đời chúng học những tình thâm.

Người huynh trưởng con là ai hở chúa ?
Chúa bảo rằng lúa chín đầy đồng
Con chẳng dám xưng người thợ gặt
Xin dành yêu trọn cánh đồng xanh.

Là huynh trưởng con là ai vậy Chúa ?
Sao đi đâu cũng nhớ những người tình
Là các em, Chúa ơi con thương lắm!
Xin yêu thương ,Chúa ơi xin thương yêu.

-st-