Nguyện Xin Lòng Chúa Thương xót

Nguyện Xin Lòng Chúa Thương xót

Lòng Thương Xót Chúa Giesu - Mar 24/03/2014

Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, Đại dương Bao la của LCTX được tạo nên cho tất cả chúng ta. Nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta tự do, sẽ không ép buộc chúng ta điều gì

     Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, Đại dương Bao la của LCTX được tạo nên cho tất cả chúng ta. Nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta tự do, sẽ không ép buộc chúng ta điều gì, ngay cả chính LCTX. Ngài phải mòn mỏi chờ đợi chúng ta ăn năn trở lại và cầu xin: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7: 7-8).
     Trong Kinh thánh đầy những ví dụ điển hình về cách tin Chúa và cầu xin LCTX: Các Thánh vịnh, đức tin của Tổ phụ Abraham và Môsê là những người đã bào chữa và “mặc cả” với Chúa, người đàn ông đã thuyết phục người bạn thức dậy giữa đêm để cho anh ta vay ít bánh, góa phụ kiên trì nài xin công lý từ viên thẩm phán bất công, phụ nữ Canaan đã “tranh luận” với Chúa Giêsu về quyền được hưởng LCTX, và nhân chứng là Mẹ Maria đã xin LCTX tại tiệc cưới Cana khiến Chúa Giêsu đã làm phép lạ công khai đầu tiên. Như vậy, chúng ta biết thời của Ngài đã thực sự đến!
     Chân phước GH Gioan-Phaolô II lặp lại sứ điệp Kinh thánh này bằng cách thúc giục kiểu mới dành cho thời đại chúng ta: “Bất cứ lúc nào… đặc biệt là lúc phê phán như thời đại chúng ta – Giáo hội có thể quên cầu nguyện là tiếng kêu xin Lòng Chúa Thương Xót… Giáo hội có quyền và có trách nhiệm cầu khẩn Thiên Chúa ban cho LTX bằng những tiếng kêu lớn” (Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương, 15).
     Một lần nữa, Chúa Giêsu đã mạc khải sứ điệp tương tự cho thánh nữ Faustina. Ngài trao cho thánh nữ 3 cách mới để cầu xin LCTX nhờ sức mạnh từ Cuộc Khổ Nạn của Ngài: Chuỗi LCTX, Tuần cửu nhật, và việc cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Ngài dạy thánh nữ biến đổi đời sống hàng ngày thành lời cầu xin LCTX liên lỉ. Qua Thánh nữ, Ngài kêu gọi tất cả chúng ta cầu xin LCTX:
     + Các linh hồn cầu xin Lòng Thương Xót của Ta làm vui lòng Ta. Ta ban cho các linh hồn đó nhiều hồng ân hơn những gì họ xin. Ta không thể trừng phạt những người tội lỗi nhất nếu người đó kêu xin Lòng Trắc Ẩn của Ta (NK, 1146).
      + Hãy cầu xin LTX của Ta cho toàn thế giới (NK, 570).
      + Không linh hồn nào cậy nhờ LTX của Ta mà phải thất vọng (NK, 1541).
     Hãy cầu nguyện để sống nhân hậu với tha nhân. Lời cầu nguyện này cho chúng ta một phương kế thật của lòng thương xót của chúng ta, một tấm gương mà chúng ta tự soi mình như Chúa Kitô nhân hậu. Chúng ta có thể cầu nguyện mỗi buổi sáng và xét lương tâm mình mỗi buổi tối.
     Lạy Ba Ngôi chí thánh! Nhiều như hơi thở của con, nhiều như nhịp tim con đập, nhiều như máu chảy khắp thân con, con muốn tôn vinh LCTX hàng triệu triệu lần.
     Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn biến đổi thành LCTX và phản ánh Dung Nhan sống động của Ngài. Nguyện xin những gì cao cả nhất trong thiên tính của Ngài, LTX khôn dò của Ngài, qua trái tim và linh hồn của con chuyển sang người lân cận của con.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để ánh mắt con có thể nhân từ, để con không bao giờ nghi ngờ hoặc xét đoán người khác theo bề ngoài, nhưng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong linh hồn người khác và sẵn sàng đến cứu giúp họ.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để tai con có thể nhân từ, để con có thể lưu tâm tới các nhu cầu của tha nhân, không vô cảm trước những đau khổ và kêu than của họ.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để miệng lưỡi con có thể nhân từ, để con không bao giờ nói tiêu cực về tha nhân, nhưng biết dùng lời lẽ ủi an và tha thứ tất cả.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để đôi tay con có thể nhân từ và đầy nghĩa cử, để con có thể chỉ làm điều tốt cho tha nhân và tự đảm nhận những công việc khó.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để đôi chân con có thể nhân từ, để con có thể mau mắn giúp đỡ tha nhân, tự khắc phục sự mệt mỏi và chán nản. Sự nghỉ ngơi đích thực của con chính là phục vụ tha nhân.
     Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để trái tim con có thể nhân từ, để con có thể cảm nhận nỗi đau của những người xung quanh. Con sẽ không từ chối yêu thương bất kỳ ai. Con biết con sẽ chân thành ngay cả với những người lợi dụng lòng tốt của con. Con sẽ tự khóa mình trong Thánh Tâm Nhân Từ của Chúa Giêsu. Con sẽ âm thầm chịu đau khổ. Lạy Chúa, nguyện xin LCTX vẫn còn mãi trên con!
     Chính Chúa muốn con thực thi 3 cấp độ của LCTX. Thứ nhất: Thực hành LCTX. Thứ nhì: Nói về LCTX – nếu con không thể thực thi LCTX, con sẽ giúp đỡ bằng ngôn ngữ. Thứ ba: Cầu xin LCTX – nếu con không thể bày tỏ bằng hành động hoặc ngôn ngữ, con có thể luôn luôn thực thi bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con vươn tới những nơi xa nhất mà con không thể tới đó được.
     Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con nên giống Chúa, vì Chúa có thể làm mọi điều. (NK, 163)

Tác giả bài viết: BBT (Chuyển ngữ từ TheDivineMercy.org)