Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P1)

Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P1)

Tin Giáo Xứ - Sep 09/09/2015

Khoảng đầu tháng 9-2015, tại nhà thờ Phú Hòa cha sở Antôn đã cho thi công lắp hệ thống quạt lạnh, nhằm cải thiện không khí nóng trong thánh đường.

Cha sở cũng như quý HĐMVGX mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, để giúp giáo dân khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, được sốt sắng và nâng tâm hồn hướng về Thiên Chúa, nhất là sau những giờ phút mưu sinh ngoài xã hội.

Đây là sự cố gắng của Cha sở cùng quý HĐMVGX, kính xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, cùng quý chức nhất là quý vị ân nhân, đã âm thầm đóng góp cách này hay cách khác, để giáo xứ có được cơ sở vật chất tốt như hôm nay.

Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ thi công đến cộng đoàn.

Peter ThucDo