Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P3)

Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P3)

Tin Giáo Xứ - Sep 10/09/2015

Khoảng đầu tháng 9-2015, tại nhà thờ Phú Hòa cha sở Antôn đã cho thi công lắp hệ thống quạt lạnh, nhằm cải thiện không khí nóng trong thánh đường.

 Tiến độ thi công  thứ  Tư ngày 9-9-2015

Công trình đang thi công đến giai đoạn đục tường, để đặt ống dẫn không khí lạnh vào trong thánh đường.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để công trình hoàn thành trong sự quan phòng của Chúa.

Ban biên tập tiếp tục cập nhật tiến độ thi công đến quý vi.

Ảnh: VanChung&ThucDo