Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P4)

Nhà thờ lắp hệ thống quạt lạnh (P4)

Tin Giáo Xứ - Sep 11/09/2015

Cập nhật tiến độ thi công ngày thứ Năm 10-9-2015.

Công trình đã hoàn thành phần ống dẫn khí lạnh vào thánh đường, và hôm nay thi công phần điều khiển và đường nước để làm mát không khí.

Dự kiến công trình ngày mai sẽ chạy thử hệ thống làm lạnh không khi toàn nhà thờ.

Tạ ơn Chúa mọi cộng việc đến hôm nay diễn ra tốt đẹp như dự kiến,  nhờ lời cầu nguyện của quý cộng đoàn.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để công trình hoàn thành trong sự quan phòng của Chúa.

Peter ThucDo