Những bổ nhiệm gần đây của Đức Thánh Cha cho các vị trí trong Giáo triều Rôma

Những bổ nhiệm gần đây của Đức Thánh Cha cho các vị trí trong Giáo triều Rôma

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Mar 24/03/2014

Sau 5 tháng được bầu làm đấng kế vị thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bổ nhiệm những vị trí trong Giáo triều Rôma, bước đầu mở ra một tiến trình cải tổ Giáo triều.

Sau 5 tháng được bầu làm đấng kế vị thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bổ nhiệm những vị trí trong Giáo triều Rôma, bước đầu mở ra một tiến trình cải tổ Giáo triều.

1.      Quốc vụ khanh Tòa Thánh

250px-PAROLINĐức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela làm tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Tổng Giám Mục Parolin sinh ngày 17-1-1955 tại Schiavon tỉnh Vicenza, bắc Italia. Ngài thụ phong Linh mục năm 1980, gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1983. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, ngài bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1986 tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nigeria, Mexicô và sau đó tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1992. Ngài thông thạo tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha, không kể tiếng Ý. Năm 2002, Đức ông Parolin được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao, được thăng Tổng Giám Mục và làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong tư cách thứ trưởng ngoại giao, Đức Ông Parolin đã sang Việt Nam 3 lần để viếng thăm Giáo Hội và làm việc với các quan chức của chính phủ Việt Nam trong những vấn đề có liên hệ với Giáo Hội. Chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh thường được giới truyền thông ví von như là “phó Giáo Hoàng” hoặc tương đương thủ tướng trong chính phủ.

2.      Phụ tá thư ký Tối Cao Pháp viện Tòa Thánh

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Giuseppe Sciacca, Giám mục hiệu tòa Fondi và hiện là thư kí của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican làm Phụ tá Thư ký Tối cao Pháp Viện Tòa Thánh. Đức cha Giuseppe Sciacca nguyên là thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican.

sciacca

3.      Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican

ppsacerdote30082013Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Fernando Vergez Alzaga vào chức vụ thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Linh mục Alzaga, thuộc Dòng Đạo Binh Chúa Kitô hiện đang là Giám Đốc Văn Phòng thông tin Vatican. Trong vai trò mới của mình, cha Alzaga sẽ làm việc dưới quyền Đức Hồng Y Giuseppe Bertello. Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đặc trách xử lý các vấn đề thực tế của nhà nước Vatican. Thông báo của Vatican về việc bổ nhiệm không cho biết linh mục Vergez có được nâng lên hàng giám mục hay không vì theo như thông lệ, vị thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican sẽ được tấn phong Giám Mục.

4.      Thư ký Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia (Giáo Hội của Thiên Chúa)

abp-guido-pozzoĐức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Guido Pozzo làm Thư ký Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei (Giáo hội của Thiên Chúa). Trước đó, khi chưa làm giám mục, ngài cũng đã từng giữ chức vụ này từ năm 2009 đến cuối năm 2012. Sau khi được tấn phong Tổng giám mục, ngài phụ trách Văn phòng Bác ái của Đức giáo hoàng cho đến nay. Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1988, với mục đích giúp cho các thành viên của Huynh đoàn thánh Piô X được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.

 

 

5.      Giám đốc Văn phòng Bác ái của Đức Giáo Hoàng

327507.1

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Konrad Krajewski phụ trách Văn phòng Bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức ông Krajewski trước đây từng phục vụ ở Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Văn Phòng Bác ái của Đức Giáo Hoàng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động bác ái đối với người nghèo thay mặt cho Đức Giáo Hoàng.

6.      Tổng thư ký Bộ Phụ trách Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ)

rguezcarballoofmĐức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha José Rodríguez Carballo vào chức vụ Tổng thư ký Bộ Phụ trách Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đ (Bộ Tu sĩ). Cha José Rodríguez Carballo, OFM, 60 tuổi, là Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô). Cùng với việc bổ nhiệm này, cha Carballo cũng được nâng lên hàng Tổng Giám Mục hiệu tòa Bellicastrum. Cha José Rodríguez Carballo sinh tại Lodoselo, giáo phận Orense (Tây Ban Nha) năm 1953, khấn tạm năm 1971 và khấn trọng năm 1976 tại Nazareth, thụ phong linh mục năm 1977 tại Giêrusalem. Ngài có bằng cử nhân Thần học Kinh Thánh và Cử nhân Kinh Thánh. Ngoài tiếng Tây Ban Nha, ngài nói được các thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha.

7.      Nhóm 8 Hồng Y cố vấn

Ngày 13-4-2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một nhóm các Hồng y để cố vấn cho ngài trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ và nghiên cứu một dự án duyệt lại Tông Hiến ”Mục tử nhân lành” (Pastor Bonus) về Giáo triều Roma. Nhóm này gồm: ĐHY Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, ĐHY Francisco Javier Errazurris Ossa, nguyên TGM Santiago de Chile, ĐHY Oswald Gracis, TGM Bombay Ấn Độ, ĐHY Reinhard Marx, TGM giáo phận Munich bên Đức, ĐHY Laurent Monsengwo Pasinaya, TGM Kinshasa, Congo, ĐHY Sean Patrick O’Malley, dòng Capuchino, TGM Boston, Hoa Kỳ, ĐHY Georg Pell, TGM Sydney Australia, ĐHY Oscar Andrès Maradiaga Rodriguez, dòng Don Bosco, TGM Tegucigalpa Honduras, làm điều hợp viên của nhóm. Sau cùng, là Đức Cha Marcella Semeraro, GM giáo phận Albano làm thư ký.

la-fg-wn-pope-francis-appoints-panel-to-study--001

 

Chỉnh Trần, SJ