Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CARITAS PHÚ HÒA
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CARITAS PHÚ HÒA

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CARITAS PHÚ HÒA

Ban Caritas Phú Hòa - Mar 24/03/2014

Trong công tác bác ái như có sự gắn kết vô hình của bàn tay Thiên Chúa đã kết với các cộng đoàn trong Giáo xứ đến một điểm chung, nhưng với sự gắn kết ấy đến ban Caritas Giáo xứ thật hoàn hảo

Trong công tác bác ái như có sự gắn kết vô hình của bàn tay Thiên Chúa đã kết với các cộng đoàn trong Giáo xứ đến một điểm chung, nhưng với  sự gắn kết ấy đến ban Caritas Giáo xứ thật hoàn hảo, cùng nhịp đập con tim để song hành cộng tác, gánh vác những khó khăn, vất vả, chia sẻ với những người nghèo khổ, cơ nhỡ, tàn tật bằng những việc làm thiết thực trong năm tháng qua:

Riêng trong tháng 9/ 2012
•    Phát học bổng cho những em học sinh giỏi nghèo vượt khó, 12 phần( 1 phần giá trị 500,000đ)
•    13 phần cho người nghèo, (gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm) hàng tháng
Những thành công trên cũng nhờ vào lòng hảo tâm quảng đại của các ân nhân trong và ngoài Giáo xứ , đã hết lòng giúp đỡ ban Caritas để đến với người nghèo khổ bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn PhaoLo bổn mạng ban Caritas Xin Chúa ban tràn đầy Hồng phúc xuống các vị ân nhân.
Xin có nhiều nhà hảo tâm, đưa bàn tay ra chung sức với ban Caritas, giúp đỡ những gia đình nghèo khổ, cơ nhỡ, tàn tật, neo đơn.

Điện thoại liên hệ:  0933275330,ô Định, ĐT 01212552755 Bà Thành, 0903775571 Bà Chúc
    

Ngày 19 – 9 –  2012
            
                                  Vũ Viết Định