NHỮNG LỄ KÍNH ĐỨC MARIA TRONG PHỤNG VỤ

NHỮNG LỄ KÍNH ĐỨC MARIA TRONG PHỤNG VỤ

Đức Mẹ Maria - Jul 30/07/2015

NHỮNG LỄ KÍNH ĐỨC MARIA TRONG PHỤNG VỤ

Thang_Hoa111

 • 01.01: Đức Maria,Mẹ Thiên Chúa (trọng) [tín điều do Công Đồng Chung Êphêsô năm 431]
 • 11.02: Đức Mẹ Lộ Đức (Mẹ hiện ra 18 lần với Thánh Nữ Bernadette Siubirous năm 1858)
 • 25.03: Truyền tin cho Đức Maria (trọng)
 • 31.05: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave,mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả
 • Thứ Bảy Tuần III sau Lễ Hiện Xuống: Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
 • 16.07: Đức Bà Núi Carmel
 • 05.08 : Cung hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma (một ĐGH xây vào thế kỷ V để tôn vinh Mẹ Maria)
 • 15.08 : Đức Trinh Nữ Maria Linh Hồn và Xác Lên Trời (Mông Triệu Thăng Thiên) (trọng) [tín điều do ĐGH Piô XII công bố năm 1950]
 • 22.08 : Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương (Đức Maria Trinh Vương)
 • 08.09: Sinh Nhật Đức Maria
 • 15.09: Đức Mẹ Sâu Bi
 • 07.10: Đức Mẹ Mân Côi
 • 21.11: Dâng Đức MẹFatima (Bồ Đào Nha); Mễ-Du (Nam Tư), ở Hàn Quốc, ở Lavang (Quảng Trị,VN); ở Trà Kiệu (Quảng Nam, VN); ở Tà Pao (Bình Thuận,VN),etc.. đều có lễ kính Đức Mẹ. Truyền thống Công-giáo cũng dành Thứ Bảy Đầu Thánh để tôn sùng Mẹ Maria.
 • 08.12 : Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Thai (trọng) [Tín điều do ĐGH Piô IX công bố năm 1854]

TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH.

Việc Đức Mẹ Đồng Trinh toàn vẹn và trọn đời, đã được Giáo Hội Công Giáo công nhận và tuyên bố thành Tín điều buộc hết mọi tín hữu phải tin.

Vấn đề đó đã được đề cập đến trong các Công đồng sau đây:

– Công đồng Calcedonia năm 451 và Công đồng Constantinopoli đệ nhị, năm 553, khi công khai tuyên bố Tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đã được định tín trong Công đồng Êphêsô năm 431, cũng tuyên xưng rằng: ĐỨC MARIA ĐỒNG TRINH TOÀN VẸN.

– Đặc biệt tại Công đồng Latêranô do Đức Giáo Hoàng Martino I triệu tập năm 649, đã tuyên bố: ĐỨC MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH, khi chịu thai, cũng như khi sinh con và suốt cuộc sống.

– Năm 1555, Đức Thánh Cha Phaolô IV đã lên án những kẻ chủ trương sai lầm rằng: Đức Mẹ không còn Đồng Trinh trong khi sinh con và sau khi sinh con

– Trong bản định tín về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và về Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời ,Giáo Hội cũng tuyên xưng "ĐỨC MẸ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH".

– Công đồng Vaticano II (năm 1963) đã ghi trong Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, chương VIII, số 57: "Chúa Giêsu, người con đầu lòng mà Đức Mẹ Maria sinh ra, đã không làm hư hại, trái lại đã thánh hóa sự Đồng Trinh toàn vẹn của Đức Mẹ."