NIỀM TIN VÀO ĐỜI SAU

NIỀM TIN VÀO ĐỜI SAU

SUY NIỆM - Jun 07/06/2017

Thứ Tư tuần IX TN

Mc 12, 18-27

Phái Sa-đốc trong trang Tin Mừng hôm nay đã chủ trương không có sự sống đời sau. Trước quan điểm của họ, Chúa Giêsu đã khiển trách sự sai lầm đó là do họ đã không tìm hiểu Kinh Thánh và không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngài cho biết, sau khi sống lại, con người sẽ giống như các thiên thần, không còn dựng vợ gả chồng nữa. Đó là một cuộc sống mới chứ không phải là trở lại cuộc sống trần thế. Chính Chúa Giêsu đã minh chứng lời của Ngài bằng cái chết và sự phục sinh của mình. Đó chính là một bảo chứng chắc chắn cho đức tin của chúng ta.

Chúa cố gắng giảng dạy cho con người phàm trần biết những sự thật cứu rỗi của thế giới Thiên Chúa khác với thế giới con người, và con người không thể hiểu được. Dù với lòng thành, con người cũng đã khó hiểu những sự thật của Thiên Chúa rồi, huống hồ với tâm địa hẹp hòi, ganh tị, thù ghét như những người Sađucêo trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Họ bắt bẻ Chúa Giêsu, họ muốn hiểu về những sự thật trên trời theo tiêu chuẩn trần tục. Họ muốn hiểu thực tại thần thiêng dựa trên thực tại con người. Họ đã thắc mắc về sự sống lại và lý luận chống lại sự sống lại này bởi vì nếu có sự sống lại, thì theo họ, một người đàn bà đã từng làm vợ cho bảy anh em sẽ là vợ của ai khi sống lại.

Không ai biết được Thiên Chúa và sự thật của Ngài ngoại trừ Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô; và những ai mà Con Một Ngài muốn mạc khải cho biết: "Không ai thấy được Thiên Chúa bao giờ, ngoài trừ Con Một Ngài từ Thiên Chúa mà đến và mạc khải cho chúng ta biết". Nếu không phải từ Thiên Chúa mà đến thì chắc chắn Chúa Giêsu Kitô sẽ không thể nào mạc khải cho con người biết về Nước Trời.

Trang Tin Mừng hôm nay trích đoạn trong chương 12, từ câu 18-27 của Thánh sử Mac-cô. Đây là một cuộc tranh luận quan trọng giữa Chúa Giêsu và phái Xa-đốc, một giáo phái phủ nhận đời sống mai hậu, đời sống vĩnh cửu. Phái Xa-đốc, về mặt chính trị, họ theo bọn xâm lược, còn về mặt tôn giáo họ rất bảo thủ. Lề luật của họ chỉ theo 5 cuốn sách mà chúng ta gọi là Ngũ thư. Họ phủ nhận mọi giáo thuyết của các nhà hiền triết và các ngôn sứ giảng dạy. Điển hình là việc kẻ chết sẽ sống lại trong ngày sau hết.

Câu 18, thánh sử giới thiệu về các nhân vật. Đó là nhóm Xa-đốc và Chúa Giêsu. Thánh sử cũng nói về quan điểm và niềm tin của nhóm này: không tin có sự sống lại. Chúng ta cũng theo dõi cuộc tranh luận gay go này trong câu tiếp theo. Phái Xa-đốc mở đầu bằng một vấn nạn mà trong luật Mô-sê cho phép : khi người chồng chết, nếu vợ của anh ta vẫn chưa có con trai, thì người anh hoặc em trai của người chết đó phải cưới bà này để nối dõi tông đường (x Dnl 25, 5-10).

Luật này khá phổ biến trong thời bấy giờ nhằm đáp ứng nhu cầu duy trì nòi giống và đảm bảo việc thụ hưởng tài sản kế thừa: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình” (c.19). Kế đó, họ giả thử một trường hợp nhà có 7 anh em trai, lần lượt cưới người vợ của người đi trước, rồi tất cả đều chết mà không có mụn con nào và sau đó người phụ nữ ấy cũng chết, thì ở đời sau, bà ta sẽ là vợ của người nào, vì cả 7 anh em đều lấy nàng làm vợ” (x.c.20-23). Một vấn nạn hy hữu được đặt ra từ cửa miệng của các Xa-đốc với mục đích bôi nhọ và nhạo báng niềm tin vào cuộc sông mai sau của nhóm biệt phái và của Chúa Giêsu.

Trước tình huống này chúng ta thấy giáo thuyết về sự sống lại như lâm vào ngõ cụt. Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu giải thích vấn nạn này thế nào:

“Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (c.24). Chúa Giêsu cho họ thấy niềm tin của họ vào Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa chỉ là hình thức, ngoài môi miệng. Vì nếu họ đọc Kinh Thánh, hẳn họ đã thấy các tổ phụ, cha ông họ tin vào sự sống lại. Ở đây, chính họ xem nhẹ quyền năng Thiên Chúa. Thiên Chúa có quyền năng tạo dựng muôn vật, muôn loài từ hư không, bằng chính Lời của Ngài.

Vậy bây giờ, Ngài lại không đủ quyền phép để cho con người có cuộc sống vĩnh cửu hay sao? Đến câu 25, chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định con người từ cõi chết sống lại sẽ bước vào một đời sống mới, đời sống tinh thần chứ không dựng vợ gả chồng như họ đã sống trong cuộc sống trần gian tạm bợ này. Sự liên kết theo xác thịt không có ở nơi cuộc sống mai sau nữa. Cách thế tồn tại của con người đã được biến thể.

Chúa Giêsu còn dẫn chứng Kinh Thánh qua Sách Xuất hành là cuốn sách mà họ công nhận. Trong chương 3 có nói về bụi gai bốc cháy, nơi Thiên Chúa gặp gỡ Mô-sê. … để khẳng định niềm tin sai lệch của họ. Thiên Chúa phán với Mô-sê: “Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp”. Theo truyền thống xa xưa, các tổ phụ là những người đối thoại với Thiên Chúa trong khoảnh khắc, khi đó họ bước vào đời sống thân mật với Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định: Người là Thiên Chủa của kẻ sống, chứ không của kẻ chết (x.c.27) và Ngài đúc kết bằng một lời cứng cõi, đanh thép: Các ông lầm to!

Nhiều người thời nay vẫn quan niệm dương sao âm vậy, nghĩa là khi sống ăn uống, sinh hoạt làm sao, thì khi chết cũng vẫn như vậy. Những người thuộc nhóm Sađốc xưa cũng nghĩ như thế khi họ đưa ra vấn nạn một người phụ nữ đã cưới bảy đời chồng, khi chết sang thế giới bên kia sẽ là vợ của ai. Họ muốn “đánh đố” Chúa Giêsu để dựa vào đó mà bác bỏ niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Đây là dịp thuận tiện để Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta giáo lý về sự sống đời sau trên Nước Chúa: Lúc đó, con người không còn ăn uống, không còn lấy vợ lấy chồng nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.

Ta vẫn tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại trong kinh Tin Kính. Đây quả thực không phải là một công thức sáo rỗng, nhưng chứa đựng một niềm tin lớn lao. Nó như bánh lái cho cuộc đời hiện tại của chúng ta. Vì đức tin không đơn thuần là việc đồng ý với một ý niệm, nhưng là chấp nhận một chân lý, là chấp nhận đặt cược cuộc đời mình cho điều ta tuyên xưng và thiết lập một tương quan yêu thương với Đấng làm nên cuộc đời chúng ta. Đó chính là nhào nặn cuộc đời mình cho được thẩm thấu lòng yêu mến Chúa và lòng yêu thương anh em.

Tuệ Mẫn