Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Thế nhưng theo khoa khảo cổ và kinh thánh, nơi thực sự Chúa Giêsu chịp phép rửa cách xa Yardenit cả trăm cây số, ở gần Biển Chết, thuộc về lãnh thổ Jordan được gọi là Bethania

Cách trung tâm thành phố Tiberias khoảng 10 km về phía Nam trên sông Jordan, có một địa điểm thu hút khoảng nửa triệu người hằng năm

Đó là trung tâm Yardenit

nằm bên sông Jordan – thuộc Israel

Người ta đến dìm mình vào dòng sông để cử hành nghi thức rửa tội

hay để tái tuyên xưng đức tin và suy niệm về đoạn phúc âm nói về bí tích rửa tội

Trên các bức tường trong khu vực này có gắn các tấm bảng ghi lại đoạn Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa bằng rất nhiều ngôn ngữ

Có cả tiếng Việt

Thế nhưng theo khoa khảo cổ và kinh thánh, nơi thực sự Chúa Giêsu chịp phép rửa cách xa Yardenit cả trăm cây số, ở gần Biển Chết, thuộc về lãnh thổ Jordan được gọi là Bethania – "Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa." (Gioan 1, 28)

Căn cứ trên các cuộc khai quật năm 1996, người ta tin rằng đây là khu vực Thánh Gioan Tiền Hô đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu

Ngày 10 tháng 5, 2009 – ĐGH Benedict XVI đã đến thăm viếng nơi này với sự hướng dẫn của Vua Abdullah và Hoàng Hậu Rania của Jordan

Con người chưa biết chính xác nơi Chúa chịu phép rửa – Tuy nhiên có một điều chắc chắn: Thánh Gioan Tiền Hô đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu

Hien Quang