NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU : CẦU NGUYỆN

NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU : CẦU NGUYỆN

SUY NIỆM - Oct 28/10/2017

Thứ Bảy tuần XXIX TN  

Lc 6, 12-19

Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ hai thánh Simon và Giuđa Tông  đồ. Chúng ta biết gì về hai Ngài? Những  thông tin mà các sách Tin mừng và Công vụ Tông  đồ cung cấp  thật  quá ít ỏi. Với thánh Simon, ta chỉ biết Ngài  có biệt hiệu là “nhiệt thành”, có lẽ là thành viên của nhóm chiến đấu quốc gia Zêlốt (Mt 10,4; Mc 3,18; Lc 6,15; Cv 1,14), ngoài ra chẳng còn thông tin gì khác.

Với thánh Giuđa, thì sơ yếu lý lịch của Ngài cũng không mấy thông tin, chúng ta chỉ biết ngài còn được gọi là Giuđa con ông Giacôbê, Ngài cũng được gọi là Tađêô, để phân biệt với Giuđa Itcariốt – kẻ phản bội (Ga 14, 22). Ngài có viết một thư và có lẽ ngài cũng là thành viên của nhóm chiến đấu giải phóng quốc gia Zêlốt.  

Những thông tin về  hai  vị thánh chúng ta  mừng kính hôm nay  thật không nhiều, nhưng điều quan trọng là hai Ngài là Tông đồ, được Đức Giê su kêu gọi, đã theo lối đường của Thầy mình  mà hy sinh mọi sự để dấn bước, đã đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho niềm tin ấy bằng chính mạng sống của mình.

Sau một thời gia thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã được nhiều người biết đến, trong số đó có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ nghịch thù. Chung quanh Ngài cũng có nhiều môn đệ (5,30.33 6,1). Bây giờ đến lúc Ngài tuyển trọn một nhóm nòng cốt sẽ lãnh trách nhiệm phổ biến Lời Ngài.

Trang Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu gọi và chọn mười hai tông đồ. Đây là những con người được Chúa đặt làm nền tảng Giáo Hội. Để chọn mười hai người trong số các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã tìm Thánh ý Chúa Cha. Để biết được ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã một mình lên núi cầu nguyện suốt đêm. Trong cầu nguyện, Ngài kết hiệp với Cha Ngài. Ngài chọn những người Chúa Cha muốn để tiếp nối sứ mạng của Ngài. Khi phải quyết định lựa chọn lớn lao như thế, Chúa Giêsu đã tìm vâng theo Thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện và sống Thánh ý Chúa Cha trong mọi sự.

Trước khi trọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Ta hãy noi gương thường xuyên cầu nguyện, nhất là trước khi làm một việc gì quan trọng. Mặc dù Chúa Giêsu đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều trước khi lựa chọn, nhưng vẫn có một người là Giuđa sau này phản bội Ngài. Khi ơn Chúa không được con người hợp tác thì cũng thất bại.

Những người được Chúa Giêsu gọi là một sự an ủi cho chúng ta.  Các Kitô Hữu tiên khởi đã nhớ và ghi lại tên của Nhóm Mười Hai Tông Đồ và những người khác, những kẻ đã theo Chúa Giêsu một cách khắng khít.  Nhóm Mười Hai, được Chúa Giêsu gọi để hình thành cộng đoàn đầu tiên với Người, không phải là các vị thánh.  Các ông là những người thông thường, giống như tất cả chúng ta.  Họ có những đức tính cũng như các thiếu sót của mình.  Các sách Tin Mừng cho chúng ta biết rất ít về các cá tính và đặc điểm của từng mỗi người.  Nhưng những điều gì đã cho biết, dù rằng rất ít ỏi vẫn là điều an ủi cho chúng ta.    

Danh sách của Nhóm Mười Hai Tông Đồ.  Ngoài những khác biệt nho nhỏ, danh sách của Nhóm Mười Hai thì giống nhau trong các sách Tin Mừng của Mátthêu (Mt 10:2-4), Máccô (Mc 3:16-19) và Luca (Lc 6:14-16).  Nhiều tên trong số danh sách này xuất xứ từ Cựu Ước:  Simon là tên của một trong các người con của Tổ Phụ Giacóp (St 29:33).  Giacôbê (Giacômô) thì cũng là tên của ông Giacóp (St 25:26).  Giuđa là tên một người con khác của ông Giacóp (St 35:23).  Ngay cả Mátthêu cũng đã có tên Lêvi (Mc 2:14), tên một người con khác của ông Giacóp (St 35:23). 

Trong số Mười Hai Tông Đồ, bảy người có tên xuất xứ từ thời các Tổ Phụ:  hai người tên là Simon, hai người là Giacôbê, hai người là Giuđa, và một người là Lêvi!  Điều đó cho thấy sự khôn ngoan của khoa sư phạm loài người.  Dựa theo tên của các Tổ Phụ và Tổ Mẫu đã đặt cho con cái, người ta đã duy trì truyền thống của tổ tiên và giúp cho con cái họ không mất đi bản sắc của mình.

Sống là chọn. Chọn để có hạnh phúc. Có nhiều người đã chọn và tìm thứ hạnh phúc giả tạo, chóng qua của thế gian. Thứ hạnh phúc này có thời có hạn, và khi nó qua đi thì để lại cho người ta sự trống rỗng. Vậy đâu là hạnh phúc đích thực ? Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có thể đạt được đích điểm của cuộc đời, nhận được hạnh phúc thực khi thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Muốn thế, chúng ta phải tìm, chọn và sống Thánh ý Chúa.

Trong suốt cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su, người ta thấy Ngài luôn dành cho việc cầu nguyện một vị trí quan trọng. Người ta thấy Ngài cầu nguyện mọi nơi: trong hội đường, trên núi, ngoài bãi biển… và mọi lúc: lúc sáng sớm, khi đêm về, sau một ngày giảng dạy hay trước một việc làm quan trọng, như hôm nay, trước khi chọn và gọi các tông đồ.

Dù tất bật với việc rao giảng và chữa lành bệnh tật, Đức Giê-su luôn dành cho mình một thời gian cầu nguyện riêng với Đức Chúa Cha mọi lúc và mọi nơi. Chúng ta cũng được mời gọi sống cầu nguyện mỗi ngày, nhờ đó chúng ta có thể biết được điều Chúa muốn trên cuộc đời của mình và có được sức mạnh cho các hoạt động đông đồ. 

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tái nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trước khi làm những việc hệ trọng. Để tuyển chọn ra các Tông đồ thì chính Đức Giêsu đã phải thức suốt đêm để cầu nguyện: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa"

Tin Mừng hôm nay một lần nữa tra vấn chúng ta về vị trí của đời sống cầu nguyện nơi mỗi người. Rất có thể chúng ta sẽ giống ông bố trong câu truyện trên chỉ ưa thích tìm những giải pháp bề ngoài, và rất có thể chúng ta đã tìm được không ít thành công. Nhưng chính khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng duy hoạt náo bên ngoài mà quên tìm về nguồn cội sâu xa bên trong. Chỉ khi lắng đọng tâm hồn, đặt mình trước Thiên Chúa để cầu nguyện cùng Ngài, chúng ta mới có thể dễ dàng tìm ra được những giải pháp hoàn hảo mang nhãn hiệu tình yêu cho cuộc sống của mình! Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn biết cách cầu nguyện, yêu mến đời sống cầu nguyện và thiết lập mối tương quan sâu đậm với Ngài trong chính đời sống ấy.

Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta tìm Thánh ý Chúa qua việc cầu nguyện. Thánh ý Chúa thì nhiệm mầu nên chỉ trong cầu nguyện riêng tư, trong sự kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, ta mới hy vọng nhận ra được. Hội Thánh của Chúa Giêsu đã được thiết lập, tồn tại cho đến hôm nay và sẽ kéo dài mãi muôn đời. Đó là câu trả lời cho sự lựa chọn đúng của Chúa Giêsu khi Ngài chọn các tông đồ theo ý Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện và sống Thánh ý Chúa Cha theo gương Chúa Giêsu.

Tuệ Mẫn